Равновесие

Уикимедия пояснителна страница
Вижте пояснителната страница за други значения на Равновесие.

Равновесие или още баланс[1] е понятие както в хуманитарните, така и в естествените науки за означаване на състояние на дадена система. Системата се счита в равновесие ако в нея отсъстват взаимодействия или те се уравновесяват (балансират, компенсират, погасяват) взаимно.[2] Донякъде сродно понятие е устойчивост на системата. Има широк спектър от най-различни видове равновесие, изследвани в отделни науки.

Видове равновесие

редактиране
  • Хомеостаза – свойство на една отворена система, особено на живите организми, да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно, постоянно състояние, чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от взаимосвързани регулаторни механизми. Примери за хомеостаза: регулация на телесната температура, баланс между киселинност и алкалност pH и други.
  • Хидростатично равновесие – състояние, при което определен обем от даден флуид се намира в покой или движение с постоянна скорост. То възниква, когато налягането в резултат на гравитацията се уравновеси от градиента на налягането по направлението на гравитационните сили. Например градиентът на налягането пречи на гравитацията да свие земната атмосфера до тънка плътна обвивка, а гравитацията не позволява на градиента на налягането да разпръсне атмосферата в космоса.
  • Икономическо равновесие (също и пазарно равновесие) – състояние, при което икономическите сили са балансирани и при липса на външни влияния равновесните стойности на икономическите параметри не се променят. Това например е точката, при която търсенето и предлагането са равни.

Източници

редактиране
  1. баланс // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-02-02.
  2. равновесие // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-02-02.