Радио-телевизия на Сърбия

„Радио-телевизия на Сърбия“ (на сръбски: Радио-телевизија Србије), съкратено PTC, е държавният радио- и телевизионен оператор на Сърбия.

РТС с предишното си име „Радио-телевизия Белград“ (Радио-телевизија Београд), или съкратено РТБ, по времето на бивша Югославия е най-големият телевизионен оператор в страната и на Балканите изобщо.