Разговорен език

Разговорен език или разговорна реч е езикът, който се употребява в устната реч при неофициален разговор, по време на диалог от ежедневието и въобще по време на вербална комуникация в тесен, роднински, приятелски или колегиален кръг.

Вижте същоРедактиране