Разговорен език

Разговорен език или разговорна реч е езикът, който се употребява в устната реч при неофициален разговор, по време на диалог от ежедневието и въобще по време на словесно общуване в тесен, роднински, приятелски или сътруднически (работноместен) кръг.

ОсобеностиРедактиране

Важна роля в общуването имат неезиковите средства - мимики, жестове и зрителният контакт. Смисълът и възприемането на изказването зависят от интонацията, логическите ударения и бързината на речта.

Вижте същоРедактиране