Разделителна способност (монитор)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Разделителна способност.

Разделителна способност (често се употребяват също думите резолюция от английски и разрешение от руски) на монитор (дисплей) или на телевизионен приемник е броят точки (пиксели), които могат да се изобразят в хоризонтална и вертикална посока.

Разделителната способност се измерва в pixels – брой точки, наредени по хоризонтал и вертикал, и е основен показател за качеството за възпроизвеждане на реалистично изображение. Например когато един монитор/телевизор е обозначен като HD Ready, то той има 1024 pixels/точки по хоризонтал и 768 точки по вертикал. Друг широко използван начин за обозначение на резолюция е 1920x1080 където числото от ляво на 'x' е броя точки по хоризонтал, а числото в дясно е броя точки по вертикал. От тази основна характеристика на монитора, в комбинация с плътността на пикселите (DPI), зависи детайлността, „гладкостта“ (зърнистостта) на картината, а оттам и общото качество на възпроизвеждания образ.

Отношението на броя на пикселите по хоризонтала и вертикала определя пропорцията на монитора. Най-често те са в пропорция 4:3 или 16:9. Примерно 640×480, 1024×768 и 1600×1200, 2048×1536 са разделителни способности на монитори с нормален формат 4:3.

При широкоформатните монитори (16:9) отношението често е 852×480 (Standard Definition), 1366×768 (HD Ready) или 1920×1080 (Full HD). Съкращението HD идва от High Definition TV (HDTV). Разделителната способност при формата Full HD е 1920×1080, а при 4K - 3840x 2160 пиксела.