Отваря главното меню
Плащане на покупки с банкова карта

Плащане (синоними: платеж, разплащане) в икономиката е

  1. предаване на пари по някакъв дълг;
  2. предаване на имущество от длъжник на кредитор по изпълнение на задължение;
  3. възмездяване за закупена стока или получена услуга.

Плащания могат да се осъществяват в натура или с пари. Субекти на плащане могат да са физически лица, юридически лица и държавата.

ВидовеРедактиране

  • налично плащане — операции с пари в брой. Като правило се използва за неголеми суми и общият обем на такива плащания е по-малък по обем от безналичните плащания. Държавата в лицето на централнат абанка и Министрество на финансите се грижат за оборота на наличните средства.
  • безналично плащане — осъществява се с помощта на банките като паричните средства се прехвърлят по банковите сметки на продавача и купувача без да се прибягва до пари в брой. Към безналичното плащане може да се причислят и плащанията с банкови карти и електронни пари.
  • разсрочено плащане — плащането се осъществява на части при предварително уговорени условия

Платежни средства и документиРедактиране

Основни платежни средства са парите (при наличните плащания това са банкноти и монети). Безналичните плащания се осъществяват с помощта на платежни документи — ценни книжа (чекове, полици и акредитиви), както и с банкови карти.

Банкови картиРедактиране

PayPalРедактиране

ePayРедактиране

Наложен платежРедактиране

Банков преводРедактиране

Директен дебитРедактиране

Кредитен преводРедактиране

Документарен акредитивРедактиране

Документарно инкасоРедактиране

ИзточнициРедактиране


Вижте същоРедактиране