Вижте също Рапсод.

Рапсодията (от гръцки: rhápto, „съставям“ и odé, „песен“) е инструментална музикална творба върху фолклорни мотиви. Тя е музикално произведение в една част, което е епизодично, но същевременно и цялостно, със свободна структура и широк диапазон от настроения и тоналности. Спонтанното вдъхновение и усещането за импровизация отличават рапсодията от други музикални форми с повече вариации.

Рапсодиите били особено предпочитани от композиторите през епохата на Романтизма. По-известни рапсодии са:

Популярна българска рапсодия е „Вардар“ на Панчо Владигеров.