Тази статия е за философската доктрина. За течението в архитектурата вижте Рационализъм (архитектура).

Рационализъм е философско течение, доктрина, която учи, че истината може да бъде открита най-вече и преди всичко чрез разума и анализа на фактите, а не чрез вяра и религиозни учения.

Корените на тази философия могат да се открият още в древността, по-специално в учението на Платон. Той вижда в емоциите и чувствителността само псевдознание, неспособно да даде реална представа за материалната действителност. Начинът за разграничаване от чувствата и упражняване само на разума той вижда в използването на математиката. За разлика от него Аристотел базира своята философия на конкретни наблюдения в природата и поставя основите на формалната логика.

Рационализмът се оформя като течение и доктрина обаче едва по времето на Ренесанса. Рационалистите отричат значението на емоциите и традициите.

Този вид рационализъм се различава от рационализма на Рене Декарт и Готфрид Вилхелм фон Лайбниц.

Известни представители на рационализма

редактиране

Вижте също

редактиране