Региолект е регионална форма на литературния език, заемаща място между диалекта и литературния език. Региолектът е видоизменена под влияние на литературния език форма на диалекта.[1] Според лингвиста Александър Герд, региолектът е особена форма на устна реч, в която са загубени много от архаичните черти на диалекта и са се развили нови особености.[2]

Терминът се използва в руската (региолект) и френската (régiolecte) диалектология. В немската диалектология подобни форми на езика се наричат полудиалект (Halbmundart). В полски и чешки традиции се използва терминът интердиалект.[1][3]

Терминът региолект се използва в България предимно за означение македонската литературна норма.[4]

Източници редактиране

  1. а б Wyderka, Bogusław. O rozwoju polskich dialektów // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21. 2014. DOI:10.14746/pspsj.2014.21.2.6. str. 110. (на полски)
  2. А. С. Герд, Введение в этнолингвистику, 2005
  3. Auer, Peter. Europe's sociolinguistic unity // Perspectives on Variation: Sociolinguistic, Historical, Comparative. Walter de Gruyter, 2011. ISBN 9783110909579. p. 24. (на английски)
  4. www.fakel.bg