Регионален държавен архив – Велико Търново

Регионален държавен архив е дирекция на Държавна агенция „Архиви“ със седалище Велико Търново.[1]

ДейностРедактиране

Регионален държавен архив – Велико Търново се ръководи и представлява от директор, който организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите „Държавен архив“ по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.[1]

СтруктураРедактиране

Включва като отдели държавните архиви в областните центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в Регионален държавен архив – Велико Търново. // Държавна агенция „Архиви“. Посетен на 25 октомври 2017 г.