Регионален държавен архив – Монтана

Регионален държавен архив – Монтана е дирекция на Държавна агенция „Архиви“ със седалище Монтана.[1]

ДейностРедактиране

Регионален държавен архив – Монтана се ръководи и представлява от директор, който организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите „Държавен архив“ по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.[1]

СтруктураРедактиране

Включва като отдели държавните архиви в областните центрове Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Дирекцията провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в Регионален държавен архив – Монтана. // Държавна агенция „Архиви“. Посетен на 25 октомври 2017 г.