Регионален държавен архив – Пловдив

Регионален държавен архив – Пловдив е дирекция на Държавна агенция „Архиви“ със седалище в Пловдив.[1]

Дейност редактиране

Регионален държавен архив – Пловдив се ръководи и представлява от директор, който организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите „Държавен архив“ по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.[1]

Структура редактиране

Регионален държавен архив – Пловдив се състои от държавните архиви в областните центрове Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.[1]

Ръководители редактиране

Началници/директори на архива през годините са:[2]

  • Подполковник Иван Йотов Стоянов (7 юли 1952 – ноември 1961)
  • Найден Георгиев Найденов (30 ноември 1961 – 31 октомври 1979)
  • Тонка Георгиева Добринска (1 април 1980 – 1 април 1983)
  • Симеон Йорданов Симеонов (7 октомври 1983 – 31 март 1991)
  • Стефан Добрев Стефанов (1 април 1991 – 16 септември 1991)
  • Александър Петров Маринов (21 януари 1992 – 30 октомври 1995)
  • Недялка Георгиева Петрова (1 ноември 1995 – 30 октомври 2009)
  • Димитър Севов (от 1 ноември 2009)

Източници редактиране

  1. а б в Регионален държавен архив – Пловдив // Държавна агенция „Архиви“. Посетен на 25 октомври 2017 г.
  2. [1]