Регионален език е език, който се говори в рамките само на части от дадена държава - федерален окръг, провинция, щат, или друг необособен административно регион.

Трябва да се прави разлика между регионален език и диалект, въпреки че термините често се бъркат поради голямото им припокриване. Разликата е повече политическа, отколкото лингвистична, и се основава на критериите за национална държава. Езикът е фактор, обединяващ обществена група (националност, народ) и разграничаващ членовете и́ от другите групи, докато диалектът съдържа лингвистични разлики без да разделя обществото.

Определение съгласно международното право редактиране

Съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици:

„Регионални или малцинствени езици“ са езици, които са:
  1. традиционно използвани в рамките на дадена територия на държавата от граждани на тази държава, които образуват група числено по-малка от останалото население на държавата; и
  2. различни от официалния език на тази държава

Регионален език – брой на говорещите редактиране

Често регионалният език има по-голям брой говорещи, отколкото официалните езици. Например каталонският език (регионален език за Испания и Франция, но официален за Андора) се говори от повече хора, отколкото фински или датски език. Кантонският език се говори от над 60 милиона души в качеството му на регионален език в провинция Гуандун и извън Китай, а малко са държавите с повече население.

Езиково родство с официалния език редактиране

В някои случаи регионалният език може да бъде близък (сроден) до официалния език на съответната държава. Например:

В други случаи регионалният език може да бъде и твърде различен от официалния, например:

Официален език като регионален редактиране

Официалният език на една държава може да бъде регионален в съседни държави, например:

Причината за това е наличието на национално малцинство извън пределите на националната държава вследствие на промяна на държавните граници или емиграция.

Вижте също редактиране