Регионални библиотеки в България

ФункцииРедактиране

Съгласно постановленията, с които са преобразувани, регионалните библиотеки:

  • оказват съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване
  • извършват библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане
  • са център за внедряване на съвременните технологии и координирано изграждане на регионалните автоматизирани библиотечно-информационни мрежи като част от Националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа
  • координират краеведската дейност и поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване на архива на местната книжнина и печат
  • извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за всички обществени библиотеки
  • разработват и участват в реализирането на програми и проекти, свързани с продължаващото образование, културната интеграция и гражданското участие
  • събират, обработват и предоставят информация за библиотеките от региона на органите на държавна и местна власт и предлагат конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност

СписъкРедактиране

ИзточнициРедактиране