Регистрационен номер на МПС (Северна Македония)

Регистрационните номера на МПС в Северна Македония се състоят от синя лента в левия край на табелата, на която е означен международният код NМК (преди февруари 2019 – МК), регионален код от две букви, правоъгълно поле с червен цвят, в което са изписани регионалният код и двузначният алфа-код на кирилица, четирицифрен код и двузначен алфа-код. Регионалният код представлява двубуквено означение (код) на града, в който е регистрирано МПС.

Номер на МПС (от февруари 2019 г.)
Стар номер на МПС (от февруари 2012 г. до февруари 2019 г.)
Стар македонски номер (1993 – 2012)
Карта на регистрационните номера по община (от 2019 г.)
Карта на старите регистрационните номера по община (2012 – 2019)
Карта на старите регистрационни номера по община (1993 – 2012)

С най-новите изменения на Правилника за регистрационните региони от 30 май 2019 г., в Македония има 33 регистрационни региона.[1] В следната таблица те са подредени според техния код на латиница:

Код Регион Общини, обхванати от кода Вид
BE Берово Берово, Пехчево License plate of Berovo.svg
BT Битола Битоля, Могила, Новаци License plate of Bitola.svg
DB Дебар Дебър, Център Жупа License plate of Debar.svg
DE Делчево Делчево License plate of Delčevo.svg
DH Демир Хисар Демир Хисар
DK Демир Капия Демир Капия North Macedonia license plate of Demir Kapija.svg
GE Гевгелия Богданци, Гевгелия, Дойран License plate of Gevgelija.svg
GV Гостивар Врабчище, Гостивар, Маврово и Ростуше License plate of Gostivar.svg
KA Кавадарци Kавадарци, Росоман License plate of Kavadarci.svg
KI Кичево Кичево License plate of Kičevo.svg
KO Кочани Зърновци, Кочани, Чешиново-Облешево License plate of Kočani.svg
KR Кратово Кратово License plate of Kratovo.svg
KP Крива Паланка Крива паланка, Ранковце License plate of Kriva Palanka.svg
KS Крушево Крушево
KU Куманово Куманово, Липково, Старо Нагоричане License plate of Kumanovo.svg
MB Македонски Брод Брод (Македонски Брод), Пласница
MK Македонска Каменица Македонска Каменица
NE Неготино Неготино License plate of Negotino.svg
OH Охрид Дебърца, Охрид License plate of Ohrid.svg
PP Прилеп Долнени, Кривогащани, Прилеп License plate of Prilep.svg
PS Пробищип Пробищип
RA Радовиш Конче, Радовиш License plate of Radoviš.svg
RE Ресен Ресен License plate of Resen.svg
SK Скопие Град Скопие; Aрачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопище, Студеничани, Чучер-Сандево License plate of Skopje.svg
SN Свети Никола Лозово, Свети Никола License plate of Sveti Nikole.svg
SR Струмица Босилово, Василево, Ново село, Струмица License plate of Strumica.svg
ST Щип Карбинци, Щип License plate of Štip.svg
SU Струга Струга License plate of Struga.svg
TE Тетово Боговине, Бървеница, Желино, Йегуновце, Теарце, Tетово License plate of Tetovo.svg
VA Валандово Валандово
VE Велес Велес, Градско, Чашка License plate of Veles.svg
VI Виница Виница License plate of Vinica.svg
VV Вевчани Вевчани License plate of Vevčani.svg

БележкиРедактиране

  1. Правилник за ознаки на регистраските подрачја, МВР, 30 мај 2019.