Регистрационен номер на МПС (Северна Македония)

Регистрационните номера на МПС в Северна Македония се състоят от синя лента в левия край на табелата, на която е означен международният код NМК (преди февруари 2019 – МК), регионален код от две букви, правоъгълно поле с червен цвят, в което са изписани регионалният код и двузначният алфа-код на кирилица, четирицифрен код и двузначен алфа-код. Регионалният код представлява двубуквено означение (код) на града, в който е регистрирано МПС.

Номер на МПС (от февруари 2019 г.)
Стар номер на МПС (от февруари 2012 г. до февруари 2019 г.)
Стар македонски номер (1993 – 2012)
Карта на регистрационните номера по община (от 2019 г.)
Карта на старите регистрационните номера по община (2012 – 2019)
Карта на старите регистрационни номера по община (1993 – 2012)

С най-новите изменения на Правилника за регистрационните региони от 30 май 2019 г., в Македония има 33 регистрационни региона.[1] В следната таблица те са подредени според техния код на латиница:

Код Регион Общини, обхванати от кода Вид
BE Берово Берово, Пехчево
BT Битола Битоля, Могила, Новаци
DB Дебар Дебър, Център Жупа
DE Делчево Делчево
DH Демир Хисар Демир Хисар
DK Демир Капия Демир Капия
GE Гевгелия Богданци, Гевгелия, Дойран
GV Гостивар Врабчище, Гостивар, Маврово и Ростуше
KA Кавадарци Kавадарци, Росоман
KI Кичево Кичево
KO Кочани Зърновци, Кочани, Чешиново-Облешево
KR Кратово Кратово
KP Крива Паланка Крива паланка, Ранковце
KS Крушево Крушево
KU Куманово Куманово, Липково, Старо Нагоричане
MB Македонски Брод Брод (Македонски Брод), Пласница
MK Македонска Каменица Македонска Каменица
NE Неготино Неготино
OH Охрид Дебърца, Охрид
PP Прилеп Долнени, Кривогащани, Прилеп
PS Пробищип Пробищип
RA Радовиш Конче, Радовиш
RE Ресен Ресен
SK Скопие Град Скопие; Aрачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопище, Студеничани, Чучер-Сандево
SN Свети Никола Лозово, Свети Никола
SR Струмица Босилово, Василево, Ново село, Струмица
ST Щип Карбинци, Щип
SU Струга Струга
TE Тетово Боговине, Бървеница, Желино, Йегуновце, Теарце, Tетово
VA Валандово Валандово
VE Велес Велес, Градско, Чашка
VI Виница Виница
VV Вевчани Вевчани
  1. Правилник за ознаки на регистраските подрачја, МВР, 30 мај 2019.