Тази статия е за термина от шаха. За Жорж Реми вижте Ерже.

Реми е термин от шахмата, означаващ „равенство“. Получава се, когато играчите няма как да се матират (победят).

Случаи на реми в шахмата

редактиране
  • Патова ситуация за единия играч
  • При невъзможност за мат (обикновено заради недостиг на материал за матиране, например ако и двата играчи имат единствено цар на дъската)
  • При трикратно повторение на позицията
  • По лично споразумение
  • Когато играчите направят 50 хода без да вземат нито една фигура или да не местят нито една пешка (т.нар. „петдесет ходово правило“)