Рената Дескоска

политик от Република Македония

Рената Дескоска (на македонска литературна норма: Рената Дескоска) е университетски преподавател, министър на образованието и науката на Република Македония от 1 юни 2017 г.

Рената Дескоска
Рената Дескоска
политик от Северна Македония
Родена
3 май 1972 г. (52 г.)
Учила вСкопски университет
Политика
ПартияСоциалдемократически съюз на Македония
Депутат в Събранието на Северна Македония през:
(2011 – 2014)   (2014 – 2016)   (2016 – 2020)   

Биография

редактиране

Рената Дескоска (по баща Тренеска) е родена на 3 май 1972 година в Скопие като първа дъщеря на Борче и Вера Тренески. През 1994 година завършва Правният факултет на Скопския унивиреситет с успех 9,55. През 1997 г. завършва магистратура на тема „Типове изпълнителна власт“. На 18 октомври 2002 година, Рената Тренеска записва докторантура в правния факултет на Люблянския университет. Там защитава дисертация на тема „Конституционализмот, уставите и човековите права, со посебен осврт на Република Македонија“ (Конституционализмът, конституциите и човешките права със специален акцент на Република Македония). От 1998 година е асистент, а от 2003 година доцент в Скопския университет. През 2008 година е избрана за извънреден професор и през 2012 година за редовен професор. Рената Дескоска живее в Скопие и е омъжена за Тони Дескоски, професор в Правния факултет.[1][2][3]

Политическа кариера

редактиране

На парламентарните избори през 2014 година, Тренеска е в изборната листа на СДСМ в първата изборна единица и става депутат в Събранието на Република Македония.[4] Дескоска на парламентарните избори през 2016 е избрана отново за депутат. На 1 юни 2017 встъпва във функцията на министър на образованието и науката на Македония в правителството на Зоран Заев.[5]

 • Извршната власт во демократските системи, Матица Македонска, Скопје, 1999
 • Поглавје во: Саво Климовски и Владимир Митков, Уставен и политички систем, Просветно дело, Скопје, 1997
 • Поглавје во: Savo Klimovski, Politics and Institutions, Просветно дело, Скопје, 1999
 • „Уставно право“, во: Димитър Баялджиев, Вовед во правото, Македонска ризница, Скопје, 1999
 • Уставно уредување на Република Македонија, (коавтор со Саво Климовски и Владимир Митков), Просветно дело, Скопје, 2002
 • Уставно уредување на Република Македонија, (коавтор со Саво Климовски, Владимир Митков и Тања Каракамишева), Просветно дело, Скопје, 2004
 • Rregullimi kushtetues i Republikës së Maqedonisë, (коавтор со Саво Климовски, Владимир Митков и Тања Каракамишева), Скопје, 2004
 • Уставно уредување на Република Македонија, (коавтор со Саво Климовски, Владимир Митков и Тања Каракамишева), Просветно дело, Скопје, 2005
 • Поглавје во: Саво Климовски, Уставно право и политички систем”, Просветно дело, Скопје, 2003
 • Конституционо уредување, (коавтор со Саво Климовски и Тања Каракамишева), Просветно дело, Скопје, 2006
 • Конституционализмот и човековите права, Скопје, 2006[6]
 • „Party Funding and Campaign Finance in Macedonia“ во: Daniel Smilov and Jurij Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe – The transition Period, Asgate, 2007
 • „Финансирање на изборните кампањи во Република Македонија“, во Перспективи на домашната правна рамка за спроведување на изборите, погледната од аголот на меѓународните изборни стандарди и добри практики, ОСЦЕ и ЦРПМ, 2008
 • Уставно право, (коавтор со Саво Климовски и Тања Каракамишева), Скопје, 2009
 • Rregullimi konstitucional i Republikës së Maqedonisë, (коавтор со Саво Климовски и Тања Каракамишева), Скопје, 2008.
 • Политички систем (коавтор со Саво Климовски и Тања Каракамишева), Скопје, 2009
 • Основи на јавно право (коавтор со Таня Каракамишева и Снежана Бриндевска), Скопје, 2011.[7]
Пищар Лутфиу министър на образованието и науката (1 юни 2017 – 4 юни 2018) Арбер Адеми