Републикански път II-37

Републикански път II-37 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Софийска, Пазарджишка и Смолянска област. Дължината му е 225,6 km, която го прави най-дългият второкласен път в България.

Републикански път II-37
СтранаБългария
Начало171,7 km на I-3, с. Джурово
Крайс. Барутин
Дължина225,6 km

Пътят се отклонява наляво при 171,7 km на Републикански път I-3 в село Джурово и се насочва на юг, нагоре по долината на река Малки Искър. Минава през селата Малки Искър и Лъга и достига до град Етрополе. Минава през центъра на града и продължава нагоре по долината на река Малки Искър. В изворните и части преодолява Стара планина през Златишкия проход (1365 м н.в.) и с множество завои и голям наклон слиза в село Църквище и навлиза в Златишко-Пирдопската котловина. Пресича от север на юг котловината като минава през центъра на град Златица, преминава и над река Тополница и започва изкачване по северния склон на Същинска Средна гора. При село Панагюрски колонии преодолява планината и след 15 km достига центъра на град Панагюрище. Излиза от града и поема на юг покрай десния бряг на река Панагюрска Луда Яна, като преминава през селата Бъта и Попинци. След това през селата Левски и Сбор преодолява крайните южни ридове на Същинска Средна гора и навлиза в западната част на Горнотракийската низина. Тук преминава през село Гелеменово, пресича автомагистрала „Тракия“ при нейния 90 km и достига до град Пазарджик. Преминава през западната част на града, пресича река Марица и село Главиница и навлиза в Западните Родопи. Преминава през село Радилово и по източните склонове на рида Къркария достига центъра на град Пещера. След града Републикански път II-37 продължава нагоре по каньоновидната долина на Стара река, преминава през центъра на град Батак и достига до югоизточната част на язовир „Батак“. Оттук пътят завива на юг и започва дълго и продължително изкачване по северния склон на Баташка планина. Преодолява планината в района на седловината Картала и слиза в местността „Беглика“, като последователно преминава покрай язовирите „Беглика“, „Голям Беглик“ и „Широка поляна“ през Доспатския проход (1600 м н.в.). След язовир „Широка поляна“ пътят преодолява Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи, слиза в долината на река Доспат и покрай източния бряг на язовир „Доспат“ достига до центъра на град Доспат. Преминава през града, продължава в южна посока по долината на река Доспат и след 6 km завършва в центъра на село Барутин.

От Републикански път II-37 наляво и надясно се отклоняват 7 третокласни пътя от Републиканската пътна мрежа, в т.ч. 3 пътя с трицифрени номера и 4 – с четирицифрени.

Пътища с трицифрени номера:

Пътища с четирицифрени номера:

Републикански път ІI-37
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Правец, Софийска област, I-3, 171,7 km, с. Джурово 0,0 ← с. Джурово, 171,7 km, I-3, Софийска област, Община Правец
Община Етрополе 3,2 Община Етрополе
с. Малки Искър 5,2 → с. Малки Искър, общински път (за с. Брусен)
с. Малки Искър 5,6 → с. Малки Искър, общински път (за с. Лопян)
с. Лъга 14,6 → с. Лъга
(от 191,0 km на I-3) III-3009, 12,5 km → 17,5
(за с. Горунака) общински път, гр. Етрополе 19  гр. Етрополе
гр. Етрополе 20,7 → гр. Етрополе, 0,0 km, III-3701 (до гр. Тетевен)
(за с. Бойковец) общински път, гр. Етрополе 23,4 гр. Етрополе
Община Златица, Златишки проход 36,8 Златишки проход, Община Златица
(за с. Челопеч) общински път, с. Църквище 48,4 с. Църквище
(от ГКПП Гюешево) I-6, 202,9 km, гр. Златица 51,4 → гр. Златица, 202,9 km, I-6 (до гр. Бургас)
(за с. Карлиево) общински път ← 54,8
56,4 → общински път (за гр. Пирдоп)
Община Панагюрище, Област Пазарджик 64,1 Област Пазарджик, Община Панагюрище
с. Панагюрски колонии 73,8 → с. Панагюрски колонии
(от с. Вакарел) III-801, 51,2 km, гр. Панагюрище 89,0 → гр. Панагюрище, 51,2 km, III-801 (до гр. Стрелча)
(за с. Баня) общински път ← 94,2
с. Бъта 96,2 → с. Бъта
с. Попинци 103,4 → с. Попинци
103,8 → общински път (за с. Свобода)
106,4 → общински път (за с. Свобода)
(за с. Елшица) общински път, с. Левски 110,2 с. Левски
(за с. Елшица) общински път, с. Левски 111,2 → с. Левски, общински път (за с. Цар Асен)
Община Пазарджик 112,7 Община Пазарджик
113,2 → общински път (за с. Сбор)
115,1 → общински път (за с. Сбор)
(за с. Априлци) общински път ← 117 
с. Гелеменово 121,6 → с. Гелеменово
автомагистрала „Тракия“, 90 km → 122,6 → 90 km, автомагистрала „Тракия“
123,2 → общински път (за с. Сарая)
(за с. Драгор) общински път ← 126,2 → общински път (за с. Ивайло)
(от 132,6 km на I-8) III-803, 54,7 km → 126,8
гр. Пазарджик 128,5 → гр. Пазарджик, общински път (за с. Ивайло)
гр. Пазарджик 129,0 → гр. Пазарджик, 0,0 km, III-3703 (до 6,0 km на III-8003)
(до 37,7 km на автомагистрала „Тракия“) III-3704, 0,0 km, гр. Пазарджик 129,9 гр. Пазарджик
(от ГКПП Калотина) I-8, 191,4 km, гр. Пазарджик 131,5 → гр. Пазарджик, 191,4 km, I-8 (до ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле)
(за с. Алеко Константиново) общински път, с. Главиница 134,3 с. Главиница
(за с. Алеко Константиново) общински път ← 137,4 → общински път (за с. Капитан Димитриево)
(до с. Ветрен дол) III-3706, 0,0 km ← 138,2
Община Пещера 140,2 Община Пещера
с. Радилово 144,3 → с. Радилово, общински път (за с. Капитан Димитриево)
гр. Пещера 148,2 → гр. Пещера, 0,0 km, III-375 (до гр. Пловдив)
гр. Пещера 150,2 → гр. Пещера, 0,0 km, III-377 (до 162,2 km на Републикански път II-37)
Община Батак 158,2 Община Батак
162,2 ← 43,9 km, III-377 (от гр. Пещера)
гр. Батак 165,3 гр. Батак
(до 29,4 km на II-84) III-376, 0,0 km ← 168,4
Община Доспат, Област Смолян 204  Област Смолян, Община Доспат
(от гр. Велинград) III-843, 60,9 km → 207,3
(от гр. Гоце Делчев) III-197, 50,8 km, гр. Доспат 218,9 → гр. Доспат, 50,8 km, III-197 (до гр. Девин)
с. Барутин 225,6 → с. Барутин, общински път (за с. Чавдар)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране