Републикански път III-2002

Републикански път IIІ-2002 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Разградска и Търговишка област. Дължината му е 39 km.

Републикански път III-2002
СтранаБългария
Начало45 km на I-2, гр. Цар Калоян
Край64,1 km на III-202, гр. Попово
Дължина39,0 km

Пътят се отклонява надясно при 45 km на Републикански път I-2 в центъра на град Цар Калоян и се насочва на югозапад през крайните северозападни разклонения на Разградските височини. При село Костанденец слиза в дълбоката долина на река Малки Лом (ляв притк на Бели Лом), завива на югоизток и продължава нагоре покрай десния бряг на реката. Навлиза в Търговишка област, минава през селата Захари Стояново и Садина, където завива на юг и напуска долината на река Малки Лом. При село Зараево преодолява вододела между реките Малки Лом и Черни Лом (лява съставяща на Русенски Лом), слиза в долината на последната, след което се изкачва по югизточната част на Поповските височини и в северната част на град Попово се свързва с Републикански път III-202 при неговия 64,1 km.

Републикански път ІII-2002
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Цар Калоян, Област Разград, I-2, 45 km, гр. Цар Калоян 0,0 → гр. Цар Калоян, 45 km, I-2, Област Разград, Община Цар Калоян
(за с. Сваленик) общински път, с. Костанденец 7,6 с. Костанденец
Община Попово, Област Търговище 12,4 Област Търговище, Община Попово
с. Захари Стояново 14  с. Захари Стояново
(за с. Люблен) общински път, с. Садина 21  → с. Садина, общински път (за с. Помощица)
27,7 → общински път (за с. Козица)
с. Зараево 28,8 с. Зараево
(от 16,6 km на I-2) III-202, 64,1 km, гр. Попово 39,0 → гр. Попово, 64,1 km, III-202 (до гр. Попово)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране