Републикански път III-403

Републикански път IIІ-403 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Габрово и Велико Търново. Дължината му е 47,4 км.

Републикански път III-403
СтранаБългария
Начало80 км на I-4
Край31,3 км на III-303, гр. Павликени
Дължина47,4 km

Пътят се отклонява наляво при 80 км на Републикански път I-4 северозападно от град Севлиево и се насочва на северозапад. Преминава пре село Кормянско, завива на север, преодолява западната част на Севлиевските височини и слиза в дълбоката долина на река Крапец (ляв приток на Росица). Преминава през село Малки Вършец и при село Агатово достига до билото на Деветашкото плато и завива на изток. Преминава през село Крамолин, навлиза във Великотърновска област и през село Коевци и град Сухиндол достига до югозападната част на град Павликени, където се съединява с Републикански път III-303 при неговия 31,3 км.

Републикански път ІII-403
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Севлиево, Област Габрово, I-4, 80 км ← 0,0 ← 80 км, I-4, Област Габрово, Община Севлиево
с. Кормянско 3,4 с. Кормянско
5,4 ← 58,1 км, III-401 (от 33,5 км на I-4)
(за с. Градище) общински път, с. Малки Вършец 11,8 с. Малки Вършец
с. Агатово 18,1 → с. Агатово, общински път (за с. Брестово)
(до 7,4 км на III-405) III-3011, 20,8 км, с. Крамолин 24,8 ← с. Крамолин, 20,8 км, III-3011 (от гр. Летница)
Община Сухиндол, Област Велико Търново 26,4 Област Велико Търново, Община Сухиндол
с. Коевци 28,5 с. Коевци
(за с. Красно градище) общински път, гр. Сухиндол 35,3 гр. Сухиндол
38,4 → общински път (за с. Димча)
Община Павликени, (за с. Красно градище) общински път ← 39,9 Община Павликени
41,2 → общински път (за с. Димча)
46,4 → общински път (за с. Върбовка)
(до 80,6 км на III-609) III-303, 31,3 км, гр. Павликени 47,4 ← гр. Павликени, 31,3 км, III-303 (от с. Българене)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране