Републикански път III-605

Републикански път IIІ-605 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Перник. Дължината му е 44,1 км.

Републикански път III-605
СтранаБългария
Начало74,7 км на I-6
Край58,7 км на III-623, с. Враня стена
Дължина44,1 km

Пътят се отклонява наляво при 74,7 км на Републикански път I-6 на 2 км южно от град Батановци и се насочва на север по долината на Конска река (десен приток на Струма) през Пернишката котловина. Преминава през град Батановци и село Богдановдол, а при махала Палилула напуска долината на Конска река и се насочва на северозапад, а след това на запад, като заобикаля от север планината Черна гора. В този си участък последователно преминава през селата Ноевци, Непразненци, Гигинци и Габровдол и на 2,7 км след последнотото слиза в долината на река Светля (десен приток на Струма). След това минава през селата Еловдол и Мурено, като заобикаля от север и запад Рудина планина, слиза в долината на Пенкьовска река и по нейния ляв бряг се спуска до село Враня стена, където се съединява с Републикански път III-623 при неговия 58,7 км.

От Републикански път IIІ-605 при неговия 40,4 км надясно се отделя третокласен Републикански път III-6052 (6,1 км), който по долината на Пенкьовска река достига до 34,1 км на Републикански път III-637.

Републикански път ІII-605
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Перник, I-6, 74,7 км ← 0,0 ← 74,7 км, I-6, Община Перник
гр. Батановци 2,1 ← гр. Батановци, 7,2 км, III-6032 (от 8,3 км на III-603)
с. Богдановдол 3,6 с. Богдановдол
(за селата Зидарци и Витановци) общински път ← 6,2 → общински път (за с. Ярджиловци)
(от 18,8 км на II-81) III-811, 49,6 км →
(за с. Велковци) общински път ←
9,7
11,3 → общински път (за с. Селищен дол)
Община Брезник 12,3 Община Брезник
(за 43,1 км на III-811) общински път, с. Ноевци 15,3 с. Ноевци
(за с. Бегуновци) общински път, с. Непразненци 18,4 с. Непразненци
(за с. Кошарево) общински път, с. Гигинци 22  с. Гигинци
Община Земен 23,9 Община Земен
с. Габровдол 24,6 → с. Габровдол, общински път (за с. Беренде)
27,3 ← 25,6 км, III-603 (от гр. Радомир)
с. Еловдол 29,8 с. Еловдол
(за с. Падине) общински път ← 30,8
с. Мурено 32,3 с. Мурено
с. Горна Врабча 34,8 с. Горна Врабча
37,8 → общински път (за с. Долна Врабча)
(до 34,1 км на III-637) III-6032, 0 км ← 40,4
41,4 → общински път (за с. Смиров дол)
(до с. Габрешевци) III-623, 58,7 км, с. Враня стена 44,1 ← с. Враня стена, 58,7 км, III-623 (34,9 км на II-62)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране