Републикански път III-606

Републикански път IIІ-606 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Софийска, Пазарджишка и Пловдивска област. Дължината му е 89,2 км.

Републикански път III-606
СтранаБългария
Начало222,7 км на I-6
Край47,6 км на II-64
Дължина89,2 km

Пътят се отклонява надясно при 222,7 км на Републикански път I-6 на 8 км източно от село Антон и се насочва на юг през най-източната, висока част на Златишко-Пирдопската котловина. След разклона за гара Копривщица пътят се изкачва по левия, западен бряг на река Тополница и достига до град Копривщица. След като пресече от север на юг малката Копривщенска котловина преодолява Същинска Средна гора, навлиза в Пазарджишка област и слиза в Стрелчанската котловина при град Стрелча. Тук пътят завива на изток като се движи по южното подножие на Същинска Средна гора, навлиза в Пловдивска област, минава през селата Кръстевич, Красново и Беловица, заобикаля от запад язовир „Пясъчник“ и навлиза в Горнотракийската низина. От север на юг последователно преминава през селата Любен, Неделево, Голям чардак, Малък чардак и Строево и южно от село Труд се съединява с Републикански път II-64 при неговия 47,6 км.

От Републикански път IIІ-606 вляво и вдясно се отклоняват два третокласни пътя от Републиканската пътна мрежа с четирицифрени номера:

Републикански път ІII-606
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Антон, Софийска област, I-6, 222,7 км → 0,0 → 222,7 км, I-6, Софийска област, Община Антон
Община Копривщица, (за гара Копривщица) общински път ← 3,6 Община Копривщица
гр. Копривщица 16,1 гр. Копривщица
Община Стрелча, Област Пазарджик 26,4 Област Пазарджик, Община Стрелча
(от с. Вакарел) III-801, 63,3 км, гр. Стрелча 32,8 гр. Стрелча
(от 199,3 км на I-8) III-8003, 37,2 км → 36,3
Община Хисаря, Област Пловдив 39,2 Област Пловдив, Община Хисаря
с. Кръстевич 43,2 с. Кръстевич
с. Красново 48,1 → с. Красново, 0 км, III-6061 (до 16,4 км на III-642)
с. Беловица 55,7 с. Беловица
(за с. Мало Крушево) общински път ← 58,4
Община Съединение 62,8 Община Съединение
(до с. Пищигово) III-6062, 0 км, с. Любен 65,8 с. Любен
с. Неделево 69,7 → с. Неделево, общински път (за с. Церетелево)
(за гр. Съединение) общински път, с. Голям чардак 73,7 с. Голям чардак
с. Малък чардак 77  с. Малък чардак
Община Марица 80,2 Община Марица
с. Строево 84,6 → с. Строево, общински път (за с. Труд)
(до гр. Пловдив) II-64, 47.6 км ← 89,2 ← 47,6 км, II-64 (от гр. Карлово)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране