Републикански път III-811

Републикански път IIІ-811 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, на територията на Софийска и Пернишка област. Дължината му е 49,6 km.

Републикански път III-811
СтранаБългария
Начало18,8 km на II-81,
мест. Беледие хан
Край9,7 km на III-605
Дължина49,6 km

Пътят се отклонява наляво при 18,8 km на Републикански път II-81 в местността „Беледие хан“ и се насочва на югозапад през Софийската котловина. Преминава през село Богьовци, пресича Републикански път I-8 при неговия 28,2 km, минава през центъра на град Сливница, след което навлиза в североизточните части на планината Вискяр. Преминава последователно през селата Гълъбовци, Гургулят и Ракита, преодолява планината и слиза по югозападния ѝ склон, като минава през село Арзан, където навлиза в Брезнишката котловина и достига центъра на град Брезник. След това пътят завива на юг и по долината на Конска река в махала Палилула се свързва с Републикански път III-605 при неговия 9,7 km.

Към 2016 година пътят е в изключително лошо състояние, особено в участъка между селата Ракита и Гургулят.

По протежението на Републикански път IIІ-811 надясно от него се отделят два третокласни пътя от Републиканската пътна мрежа с четирицифрени номера:

Републикански път ІII-811
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Костинброд, Софийска област, II-81, 18,8 km, мест. Беледие хан ← 0,0 ← мест. Беледие хан, 18,8 km, II-81, Софийска област, Община Костинброд
с. Богьовци с. Богьовци
(за селата Опицвет и Безден) общински път ← → общински път (за с. Петърч)
Община Сливница, (от ГКПП Калотина) I-8, 28,2 km → 10,0 → 28,2 km, I-8 (до ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле), Община Сливница
(до 36,5 km на III-813) III-8112 0 km, гр. Сливница 13,1 гр. Сливница
с. Гълъбовци 20  с. Гълъбовци
с. Гургулят 23,5 с. Гургулят
с. Ракита 28,5 с. Ракита
Община Брезник, Област Перник 29,6 Област Перник, Община Брезник
с. Арзан 32  с. Арзан
(до ГКПП Стрезимировци) II-63 21,9 km, гр. Брезник 35,6 ← гр. Брезник, 21,9 km II-63 (от гр. Перник)
(до с. Горочевци) III-8114 0 km, гр. Брезник 36,1 гр. Брезник
(за с. Ноевци) общински път] ← 43,1
44,6 → общински път (за с. Слаковци)
46,4 → общински път (за с. Сопица)
(до с. Враня стена) III-605 9,7 km ← 49,6 ← 9,7 km III-605 (от 74,7 km на I-6)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране