Решение № 243 на Върховния съд

Решение № 243 на Върховния съд на България е прието на 12 април 1996 година. С него се отменят присъдите с мотив липса на доказателства, издадени от Втори състав на Народния съд на депутатите от XXV обикновено народно събрание. Заедно с Решение № 172 на Върховния съд тези две решения отменят присъдите на министрите от 56-о до 60-о правителство на България, регентите, царските съветници, депутатите от XXV ОНС, както и на военни лица. Втори състав на Народния съд осъжда общо 67 народни представители и 10 бивши министри.[1] Обвиняеми по процеса са общо 134 души[2], от които осъдени 126 души. Съдът отменя присъдите на 124 от тях, като не отменя присъдите на Александър Гигов и Стефан Караиванов.

 • Александър Радолов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Александър Цанков – осъден задочно на смърт, водач на българското правителство в изгнание и депутат от XXV ОНС
 • Иван Русев – осъден на смърт, военен, бивш министър на вътрешните работи и народното здраве и депутат от XXV ОНС
 • Константин Партов – осъден на смърт, бивш министър на правосъдието
 • Михаил Йовов – осъден задочно на смърт, военен, депутат от XXV ОНС
 • Никола Логофетов – осъден на смърт, бивш председател на Народното събрание, депутат от XXV ОНС
 • Рашко Атанасов – осъден на смърт, военен, депутат от XXV ОНС
 • Сирко Станчев, осъден на смърт, адютант на Цар Борис III и депутат от XXV ОНС
 • Спас Ганев – осъден на смърт и конфискация на имуществото, бивш министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството и депутат от XXV ОНС
 • Славейко Василев – осъден на смърт посмъртно, бивш министър на външните работи и изповеданията и депутат от XXV ОНС
 • Христо Калфов – осъден на смърт, бивш министър на външните работи и изповеданията и депутат от XXV ОНС
 • Стоян Никифоров – осъден на смърт, бивш министър на търговията промишлеността и труда, депутат от XXV ОНС
 • Тодор Кожухаров – осъден на смърт, бивш министър на железниците, пощите и телеграфите, депутат от XXV ОНС
 • Делчо Тодоров – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Пешев – осъден на 15 години затвор, подпредседател на XXV ОНС[4]
 • Божил Пращилов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Георги Липовански – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Тонев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Еню Клянтев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Иван Гърков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Марин Тютюнджиев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Найден Стоичков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Руси Маринов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Александър Гигов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Борис Попов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Георги Попов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Андреев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Жико Струнджев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Иван Керимидчиев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Марко Сакарски – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Никола Градев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Божко Ковачев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Георги Шишков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Арнаудов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Найден Маринов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Стефан Багрилов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Симеон Наумов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Тотьо Маров – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Иван Батембергски – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Кирил Минков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Васил Чобанов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Гавраил Ленков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Иван Петров – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Киро Арнаудов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Милети Петков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Никола Султанов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Стефан Караиванов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Александър Загоров – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Васил Василев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Марчев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Дени Недков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Косю Анев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Светослав Павлов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Иван Минков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Петър Великов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Стефан Йосифов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Стамо Пенчов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Ангел Сивинов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Велизар Багаров – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Димитър Икономов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Лазар Попов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Никола Василев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Петко Кършев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Спас Поповски – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Серафим Апостолов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Цветко Кръстев – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Деню Чолаков – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС
 • Игнат Хайдудов – осъден на смърт, депутат от XXV ОНС