Тази статия е за стопанския отрасъл. За предприятието вижте Рибно стопанство (предприятие).

Рибното стопанство е отрасъл на икономиката, подразделение на селското, горско и рибно стопанство в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Рибно стопанство
КИД-2008
-A. Селско, горско и рибно стопанство
→03. Рибно стопанство
03.1. Риболов
03.2. Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми
Рибно стопанство в Общомедия

Секторът обхваща отглеждането и улова на риба и други водни продукти, като ракообразни, мекотели, водорасли, перли, сюнгери и други.[1]

  1. Europa - RAMON - Nomenclature Detail View // ec.europa.eu. Посетен на 6 април 2021.