Рило-пирински партизански отряд

Рило-пирински партизански отряд е подразделение на Първа Софийска въстаническа оперативна зона на НОВА по време на партизанското движение в България (1941-1944). Действа в района на Дупница.[1]

Рило-пиринския партизански отряд е формиран в началото на август 1944 г. с обединението на Дупнишкия партизански отряд, Горноджумайския партизански отред „Никола Калъпчиев“ и Партизанския отряд „Никола Парапунов“. Състои се от около 350 партизани, без да се считат останалите в предишните райони на действие. Командир на отряда е Васил Демиревски, политкомисар Кръстьо Стойчев.[2]

На 24 август 1944 г. провежда една от най-големите партизански акции в България – Жабокрекската[3].

На 9 септември 1944 установява властта на ОФ в гр. Разлог.

Източници редактиране

  1. Петрова С. Деветосептемврийската социалистическа революция в България, С., 1981, с. 218.
  2. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 175
  3. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, второ допълнено издание, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2006 с. 172