Римска архитектура

архитектурен стил от Античността

Римската архитектура е архитектурен стил от Античността.

Римски акведукт в Пловдив

Продължавайки традициите на древногръцката архитектура в Древен Рим, тя въвежда нови форми и техники, като характерните полукръгли арки, утвърждавайки се като един от двата самостоятелни стила на класическата архитектура.[1] Римската архитектура е в основата на по-късните романска и византийска архитектура.