Римска конституция

(пренасочване от Римски конституции)

Римската конституция е некодифициран набор от принципи в правото на Древен Рим, предавани главно чрез прецеденти.[1]

Тя не е формална или дори официална и като цяло е неписана и постоянно развиваща се. В това отношение тя напомня повече днешната британска система на общо право, отколкото българското статутно право, въпреки че развитието ѝ през годините често се осъществява чрез приемането на нови закони или отмяната на стари.

  1. Byrd, Robert (1995). The Senate of the Roman Republic. U.S. Government Printing Office, Senate Document 103-23. p. 161