Празници в Древен Рим

(пренасочване от Римски празници)

Празниците в Древен Рим са съпроводени от песни и танци. Музикантите, които свирят на даден музикален инструмент са обединени в колегии. С течение на времето инструментите и техниката на свирене се усъвършенстват. Произходът на римските празненства и зрелища (например цирковите представления и гладиаторските борби) е свързан с този на местните вярвания, култове и обреди.

Празниците се разделят на общодържавни и празници от по-нисък ранг; официални и семейни; селски и градски; празници на отделните божества и професии.

С течение на времето се изменят както самите празници, така и начинът по който се празнуват. Към традиционните елементи като молитви, шествия и жертвоприношения се добавят атракции – гладиаторски игри, надбягвания с колесници.

Също така в Рим се празнуват и редица празници, възприети от други народи, сред които някои от свързаните с древноегипетския пантеон, с култа към Кибела и Атис и древногръцките мистерии. На местно ниво в провинциите са позволени характерните за района празненства - например в Юдея се празнува Пасха.

Януари редактиране

Февруари редактиране

Март редактиране

 • 1 – Агоналии, празник на Новата година в чест на бог Марс
 • 14 – Мамуралии – празник на коването на щитове в чест на бог Марс
 • 15 – празник на Ана Перена
 • 17 – Либералии, празник на благославянето на дома от децата в чест на боговете Либер и Либера
 • 19 – Големи Квинкватри – празник на военния танц (в чест на бог Марс)
 • 22 – Тубилустрии – празник на освещаването на военните тръби (в чест на Марс)

Април редактиране

Май редактиране

 • 1 – Празник на Майя
 • 9,11,13 – Лемурии, празник на привиденията, в чест на духовете-лемури
 • 14 – Ден на Аргейските жертвоприношения
 • 21 – Агоналии, празник на злия Юпитер
 • 23 – Тубилуструм – празник на освещаването на комините в чест на бог Вулкан
 • В средата на май се организира празник на тържествената обиколка на полята в чест на Марс, Церера и Дея Дия (отъждествявана през XIX в. с Церера). Принасят се в жертва животни, но те трябва да са още малки, за разлика от официалните тържества, където се принасят големи, отгледани животни. В тържествата най-важна роля играят жреците.

Юни редактиране

Юли редактиране

Август редактиране

Септември редактиране

Няма празници.

Октомври редактиране

Ноември редактиране

Няма празници

Декември редактиране

Източници редактиране

Тази статия се основава на материал, публикуван във форум S.P.Q.R Архив на оригинала от 2007-09-27 в Wayback Machine., използван с разрешение на автора.