Робско въстание

Робско въстание е въоръжено въстание на роби.

Робски въстания има почти във всяко общество с робство и са почти винаги кърваво потушавани.

Известни в историята робски въстания са например: