Роднинство

връзки между членове на рода

Роднинските връзки (или роднинство) са отношенията между хората, основани върху произхода на дадено лице от друго лице (пряко роднинство) или на различни лица от общ родител (непряко роднинство), както и върху брачни семейни отношения. Хората, свързани помежду си с роднински връзки, се наричат роднини.

Схема на българските роднински връзки

Видове и колена роднинствоРедактиране

Има 2 вида роднинство:

 • кръвно (биологическо), определено от генетичния произход, и
 • социално, представляващо приета от обществото система от некръвни роднински връзки, особено чрез брак.

Коляно се нарича връзката (кръвна или по сватовство) между поколения, като между съседните поколения се нарича „връзка от 1-во коляно“. Пример за кръвна връзка от 4-то коляно (до което включително в България не е разрешен граждански брак) е следната верига от връзки:

 • 0-во коляно: син
 • 1-во коляно: баща
 • 2-ро коляно: баба и дядо (по баща)
 • 3-то коляно: чичо (брат на бащата)
 • 4-то коляно: първа братовчедка (дъщеря на чичото).

Връзки по кръв (произход)Редактиране

РодителиРедактиране

„Родители“ е названието на преките предци на човек. Ако е осиновен, тогава той има осиновители. Прави се разлика и между биологични и юридически родители. В случай на осиновяване биологическите родители най-често са неизвестни, докато осиновителите стават родители в юридическия смисъл на думата. Думата „родител“ съществува и в единствено число и се употребява и за двата пола.

В масовия случай на човек с биологични родители всеки човек има:

 • Майка – родител от женски пол.
 • Баща – родител от мъжки пол.

Баби и дядовциРедактиране

На български не съществува обща дума за родителите на родителите. Затова събирателно те се наричат баба и дядо.

 • Баба се нарича майката на родител.
 • Дядо се нарича бащата на родител.
 • Прабаба се нарича майката на баба/дядо.
 • Прадядо се нарича бащата на баба/дядо.

ДецаРедактиране

 • Син се нарича детето от мъжки пол.
 • Дъщеря се нарича детето от женски пол.

ВнуциРедактиране

 • Внук се нарича синът на дете.
 • Внучка се нарича дъщерята на дете.
 • Правнук се нарича синът на внук/внучка.
 • Правнучка се нарича дъщерята на внук/внучка.

Между децаРедактиране

 • Брат се нарича друго дете от мъжки пол от общ родител.
 • Сестра се нарича друго дете от женски пол от общ родител.

Връзки по сватовство (брак)Редактиране

Брачен партньорРедактиране

 • Съпруг се нарича брачният партньор от мъжки пол.
 • Съпруга се нарича брачният партньор от женски пол.

Родители на брачния партньорРедактиране

 • Тъст се нарича бащата на съпругата; среща се регионално дядо и бабалък.
 • Тъща се нарича майката на съпругата; среща се регионално баба.
 • Свекър се нарича бащата на съпруга; среща се регионално „татко“.
 • Свекърва се нарича майката на съпруга; среща се регионално „майко“.

Брачен партньор на детето/брат/сестраРедактиране

 • Зет се нарича съпругът на дъщеря ми/сестрата.
 • Снаха се нарича съпругата на сина ми/брата.

СватовеРедактиране

 • Сват се нарича бащата на брачния партньор на другия брачен пратньор
 • Сватя се нарича майката на брачния партньор на детето. (Сватица – диалект, остарял говор и македонска литературна норма)

По-далечни връзкиРедактиране

Към старши поколенияРедактиране

 • Чичо (в някои райони – стрико) се нарича братът на бащата – или (разширено) по-старши по коляно роднина от мъжки пол.
 • Леля се нарича сестрата на бащата или майката – или (разширено) по-старша по коляно роднина от женски пол.
 • Вуйчо се нарича братът на майката – или (в някои краища) съпругът на лелята.
 • Тетка се нарича сестрата на майката.
 • Стринка (чинка) се нарича съпругата на бащин брат (т.е. на чичото, стрикото).
 • Калеко (в Западна България – лелин, лелинчо) се нарича съпругът на бащина сестра (т.е. на лелята).
 • Вуйна (уйна, учинайка) се нарича съпругата на майчин брат (т.е. на вуйчото).
 • Тетин (тетинчо, свако) се нарича съпругът на майчина сестра (т.е. на тетката).
 • Свако се нарича съпругът на майчина или бащина сестра, т.е. замества Калеко, Лелинчо и Тетинчо. Среща се главно в Източна България.

Към младши поколенияРедактиране

 • Племенник се нарича синът на свой/я (или на съпруга/съпругата) брат/сестра.
 • Племенничка/племенница се нарича дъщерята на свой/я (или на съпруга/съпругата) брат/сестра.

Към успоредни поколенияРедактиране

 • Братовчед се нарича успореден по коляно роднина от мъжки пол.
  • Първи братовчед се нарича синът на брат/сестра на родител.
  • Втори братовчед се нарича синът на първи/а братовчед/ка на родител.
 • Братовчедка се нарича успоредна по коляно роднина от женски пол.
  • Първа братовчедка се нарича дъщерята на брат/сестра на родител.
  • Втора братовчедка се нарича дъщерята на първи/а братовчед/ка на родител.
 • Девер се нарича братът на съпруга.
 • Етърва се нарича съпругата на девера – на двама братя съпругите една на друга са етърви.
 • Шурей се нарича братът на съпругата.
 • Шуренайка е съпругата на шурея (съпругата на брата на съпругата).
 • Баджанак се нарича съпругът на балдъзата – на две сестри съпрузите един на друг са баджанаци.
 • Балдъза се нарича сестрата на съпругата.
 • Зълвеник се нарича съпругът на зълвата (съпругът на сестрата на съпруга).
 • Зълва се нарича сестрата на съпруга.

Вижте същоРедактиране