Роже Бернар

френски езиковед

Роже Бернар (на френски: Roger Bernard) е френски лингвист и специалист по български език с международна репутация. Преподавал е в Националното училище за източни езици в Париж. Бил е ученик на проф. Леон Болю, специалист по славянски езици. Проф. Пол Боайе, преподавател по руски език, съветва младият Роже да изучава българския език като част от своята подготовка на елинист. Бернар следва съвета на учителя си и през 1929 – 1930 година се записва на курс по български език, преподаван от проф. Йордан Иванов, който по това време е професор по български език и литература в Националното училище за живи източни езици в Париж[1]. Следващото лято (1930) той прекарва в България, където се влюбва в държавата и в нейната култура. Така започва дългогодишната любовна история между проф. Роже Бернар и България.

Роже Бернар
Roger Bernard
френски езиковед
Роден
Валенция, Дром
Починал
11 април 1997 г. (88 г.)
Националностфранцузин
Учил вЕкол нормал (Париж)
Парижки хуманитарен факултет
Научна дейност
ОбластЛингвистика
Учил приЛеон Болю
Работил вНормално училище за източни езици
Известен спостиженията си в изучаването на българския език
Наградимедал Кирил и Методий, Почетен знак за заслуги към БАН (посмъртно)

Проф. Бернар е измежду първите наградени с орден Кирил и Методий[2]

Проф. Бернар е превел на френски голям брой класически български автори. Книгите на славянски езици от неговата лична библиотека са били дарени на Българския културен институт в Париж от неговите дъщери[3].

 • Орден Кирил и Методий – I степен
 • Почетен знак за заслуги към БАН (посмъртно – 10 януари 2001, Българско посолство в Париж)[4]

Библиография

редактиране
 • 1946. Étude étymologique et comparative de quelques mots bulgares concernant le vêtement et la parure. Paris.
 • 1948. Mots grecs en bulgare. Bulletin de la Société linguistique de Paris, 44 (1).
 • 1951. Étymologies bulgares. Revue des Études Slaves, 27.
 • 1953. Le genre des augmentatifs bulgares en -яга et -уга. Revue des Études Slaves, 30.
 • 1954. Alcune osservazioni sul plurale secondo in bulgaro moderno. Ricerche Slavistiche, 3.
 • 1954. Les masculins en -а et en -я en bulgare moderne. Revue des Études Slaves, 31.
 • 1955. Quelques observations sur la seconde palatalisation en bulgare moderne. Сборник в чест на А. Теодоров-Балан. София.
 • 1957. L'alternance я/е de l'ancien ь en bulgare moderne. Revue des Études Slaves, 34.
 • 1957. Quelques observations sur les substantifs en -ец en bulgare moderne, Dans Studia linguistica in honorem acad. S. Mladenov, БАН, p. 73 – 84.
 • 1959. Quelques mots du dialecte de Balgari. Revue des Études Slaves, 36.
 • 1960. Deux mots bulgares: вулгия 'sac de cuir' et гугла(кукол) 'capuchon'. Български език, 2.
 • Revue des Études Slaves, 1988, vol. 60 (hommages à Roger Bernard)

Библиография относно Проф. Роже Бернар

редактиране

Стойков, С. 1968. Библиография на трудовете на проф. Роже Бернар (1946 – 1968). – Бълг. ез., № 4 – 5, стр. 340 – 349.
Palaeobulgarica, XIII, 1989, 4, стр. 3 – 7.
Palaeobulgarica, XXI, 1997, 3, стр. 3 – 7.
Тодоров, Т. 2008. Сто години от рождението на Проф. Роже Бернар: живот, посветен на България. Българистика: Bulgarica. Информационен бюлетин, стр 77 – 83.[5]

Външни препратки

редактиране