Романските езици са подгрупа на италийските езици, произлезли от диалектите на простонародния латински, говорен в различните части на разпадащата се Римска империя.

Романските езици включват:

Разространение на романските езици

Панорама редактиране

 
Разпространението на романските езици в Европа

Вижте също редактиране