Романтичният филм[1] е филмов жанр, чийто сюжет се фокусира върху любовните отношения между главните герои.[2] Често драматичният ефект се дължи на различни препятствия пред тяхната връзка – финансови трудности, класови различия, психологически пречки, болести и така нататък – които героите трябва да преодолеят.

Кари Грант и Одри Хепбърн в романтичния филм „Шарада“, 1963 г.