Росица Карамфилова-Благова

Росица Атанасова Карамфилова-Благова е български инженер, доктор по екология и опазване на околната среда, служебен министър на околната среда и водите в първото и второто служебно правителство на Гълъб Донев (от 2 август 2022).

Росица Карамфилова-Благова

Биография редактиране

Завършва Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София с магистратура по екология и опазване на околната среда. През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема „Изследване на възможностите за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“.[1] Известно време работи като хоноруван преподавател в ХТМУ. От 2005 г. работи в Изпълнителна агенция по околна среда като младши експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците“. Заема различни експертни длъжности в агенцията. От 14 април 2021 г. е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда.[2] На 2 август 2022 г. е назначена за служебен министър на околната среда и водите в първото правителство на Гълъб Донев. Продължава да бъде министър на същото министерство и във второто правителство на Гълъб Донев от 3 февруари 2023 г.

Източници редактиране