Рототомите са музикален перкусионен инструмент от групата на мембранофонните инструменти.

Те са вид том-томи без корпус, като обикновено са разположени по три на стойка.

Източници редактиране