Рупите (защитена местност)

защитена местност в България
Тази статия е за защитената местност. За селото вижте Рупите.

„Рупите“ е защитена местност по десния бряг на река Струма в землищата на селата Рупите и Старчево, община Петрич. Създадена е с цел опазване на крайречна гора и характерна флора и фауна на площ от 20 хектара.[1] Защитената местност е обявена със заповед на Комитета за опазване на природната среда през 1980 година.[1][2]

Защитена местност „Рупите“
Река Струма, преминаваща през угасналия вулкан Кожух
Река Струма, преминаваща през угасналия вулкан Кожух
41.4595° с. ш. 23.2629° и. д.
Местоположение в България
Местоположение България
Най-близък градПетрич
Площ20 хектара
Създаден17 юни 1980 г.
Рупите в Общомедия

Биологично разнообразие

редактиране

Защитената местност представлява част от висока заливна тераса на реката, разположена във вътрешната част на кратера на угасналия вулкан Кожух. Геоложката основа е от силно изменени вулканични скали и от неогенски утаечни скали. Почвите са алувиално-ливадни. Защитената местност опазва естествена крайречна заливна гора в горския участък на река Струма, съставена от бяла топола. Срещат се още върба, къпина, бъз. Тук има множество минерални извори и 5 сондажни кладенеца с общ дебит 40 л/сек и температура 75 °C. Местността се намира на миграционния път „Виа Аристотелис“.[3] Установени са 141 вида птици, от които 33 вида са включени в Червената книга на България, а 63 вида са от европейско природозащитно значение. Срещат се белочела сврачка (на латински: Lanius nubicus), черночела сврачка (на латински: Lanius minor), маслинов присмехулник (на латински: Hippolais olivetorum), малък корморан (на латински: Phalacrocorax pygmeus).[2] Това е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на гнездящи видове птици – късопръст ястреб (на латински: Accipiter brevipes), орел змияр (на латински: Circaetus gallicus) и бял щъркел (на латински: Ciconia ciconia). Срещат се също и четири вида сухоземни костенурки, много видове змии, балканска чесновница, както и малък речен кефал (на латински: Leuciscus borysthenicus). В непосредствена близост е разположена природната забележителност „Кожуха“.[4]

Вижте също

редактиране
  1. а б Рупите // Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Изпълнителна агенция по околна среда. Посетен на 06.06.2015.
  2. а б Брошура Защитените територии в Благоевградска област
  3. Енциклопедия „Пирински край“, том II. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1999. ISBN 954-90006-2-1. с. 216.
  4. Защитени територии в Благоевградска област, архив на оригинала от 4 март 2016, https://web.archive.org/web/20160304212612/http://www.biodiversity.bg/files/File/Blagoevgrad-programa_natura2000.pdf, посетен на 6 юни 2015