Кирилски
азбуки
Славянски:
Беларуска
Българска
Сръбска
Северномакедонска
Руска
Украинска
Неславянски:
Казахска
Киргизка
Монголска
Таджикска
Исторически:
Старобългарска азбука
Румънска кирилица
*Показани са само официалните
азбуки на държавите членки на ООН.
Подробно тук.

Съвременната ру̀ска а̀збука е вариант на българската азбука – т. нар. кирилица. Въведена е в Киевска Рус по времето на християнизацията през 988 година.

Азбуката тук показва печатната форма. Ръкописната може да изглежда различно.

Азбука редактиране

Съвременната руска азбука съдържа следните 33 букви:

(Прослушване[неработеща препратка])

Главна буква малка буква Наименование Старо наименование IPA Пример Числена стойност Уникод
А а а
[a]
азъ
[as]
/a/ 1 U+0410 / U+0430
Б б бэ
[bɛ]
буки
[ˈbu.kʲɪ]
/b/ или /bʲ/ U+0411 / U+0431
В в вэ
[vɛ]
вѣди
['vʲe.dʲɪ]
/v/ или /vʲ/ 2 U+0412 / U+0432
Г г гэ
[gɛ]
глаголь
[glɐˈgolʲ]
/g/ или /gʲ/ 3 U+0413 / U+0433
Д д дэ
[dɛ]
добро
[dɐˈbro]
/d/ или /dʲ/ 4 U+0414 / U+0434
Е е е
[jɛ]
есть
[jesʲtʲ]
/je/ или / ʲe/ 5 U+0415 / U+0435
Ё ё ё
[jo]
/jo/ или / ʲo/ U+0401 / U+0451
Ж ж жэ
[ʐɛ]
живѣте
[ʐɨˈvʲetʲɪ]
/ʐ/ U+0416 / U+0436
З з зэ
[zɛ]
земля
[zʲɪˈmlʲa]
/z/ или /zʲ/ 7 U+0417 / U+0437
И и и
[i]
иже
[ˈi.ʐɨ]
/i/ или / ʲi/ 8 U+0418 / U+0438
Й й и краткое
[i ˈkra.tkəɪ]
и съ краткой
[ɪ s ˈkra.tkəj]
/j/ U+0419 / U+0439
К к ка
[ka]
како
[ˈka.kə]
/k/ или /kʲ/ 20 U+041A / U+043A
Л л эль
[elʲ]
люди
[ˈlʲʉ.dʲɪ]
/l/ или /lʲ/ 30 U+041B / U+043B
М м эм
[ɛm]
мыслѣте
[ˈmɨ.sʲlʲɪ.tʲɪ]
/m/ или /mʲ/ 40 U+041C / U+043C
Н н эн
[ɛn]
нашъ
[naʂ]
/n/ или /nʲ/ 50 U+041D / U+043D
О о o
[o]
онъ
[on]
/o/ 70 U+041E / U+043E
П п пэ
[pɛ]
покой
[pɐˈkoj]
/p/ или /pʲ/ 80 U+041F / U+043F
Р р эр
[ɛr]
рцы
[rtsɨ]
/r/ или /rʲ/ 100 U+0420 / U+0440
С с эс
[ɛs]
слово
[ˈslo.və]
/s/ или /sʲ/ 200 U+0421 / U+0441
Т т тэ
[tɛ]
твердо
[ˈtʲvʲɛ.rdə]
/t/ или /tʲ/ 300 U+0422 / U+0442
У у у
[u]
укъ
[uk]
/u/ 400 U+0423 / U+0443
Ф ф эф
[ɛf]
фертъ
[fʲɛrt]
/f/ или /fʲ/ 500 U+0424 / U+0444
Х х ха
[xa]
хѣръ
[xʲɛr]
/x/ 600 U+0425 / U+0445
Ц ц це
[tsɛ]
цы
[t͡sɨ]
/ts/ 900 U+0426 / U+0446
Ч ч че
[tɕɛ]
червь
[t͡ɕɛrfʲ]
/tɕː/ 90 U+0427 / U+0447
Ш ш ша
[ʂa]
ша
[ʂa]
/ʂ/ U+0428 / U+0448
Щ щ ща (чете се шша)
[ɕːa]
шта
[ɕt͡ɕa]
/ɕː/ Шч (Шь) U+0429 / U+0449
Ъ ъ твёрдый знак
[ˈtvʲо.rdɨj znak]
еръ
[jɛr]
без звук U+042A / U+044A
Ы ы ы
[ɨ]
еры
[jɪˈrɨ]
/ɨ/ и или ъ (кратко) U+042B / U+044B
Ь ь мягкий знак
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak]
ерь
[jerʲ]
/ ʲ/3 U+042C / U+044C
Э э э
[ɛ]
э оборотное
[ˈɛ ə.bɐˈro.tnə.ɪ]
/e/ Е U+042D / U+044D
Ю ю ю
[ju]
ю
[ju]
/ju/ или / ʲu/ U+042E / U+044E
Я я я
[ja]
я
[ja]
/ja/ или / ʲa/ U+042F / U+044F
отстранени букви през 1918 година
І і - і десятеричное
[i]
/i/ или / ʲi/ Като и 10 U+0406 / U+0456
Ѳ ѳ9 - ѳита
[fʲɪˈta]
/f/ или /fʲ/ Като ф 9 U+0472 / U+0473
Ѣ ѣ10 - ять
[jætʲ]
/je/ или / ʲe/ Като е - U+0462 / U+0463
Ѵ ѵ11 - ижица
[ˈi.ʐɨ.tsə]
/i/ или / ʲi/ Като и - U+0474 / U+0475
букви, излезли от употреба през 18 век18
Ѕ ѕ - зѣло
[ˈzʲɛ.lə]
/dz/, /z/ или /zʲ/ Като з 6 U+0405 / U+0455
Ѯ ѯ - кси
[ksʲi]
/ks/ или /ksʲ/ Като кс 60 U+046E / U+046F
Ѱ ѱ - пси
[psʲi]
/ps/ или /psʲ/ Като пс 700 U+0470 / U+0471
Ѡ ѡ - омега
[ɐˈmʲɛ.gə]
/o/ Като о 800 U+0460 / U+0461
Ѫ ѫ - юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
/u/,/ju/ или / ʲu/15 Като у или ю - U+046A / U+046B
Ѧ ѧ - юсъ малый
[jus ˈmɑ.lɨj]
/ja/ или / ʲa/16 Като я - U+0466 / U+0467
Ѭ ѭ - юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ju/ или / ʲu/ Като ю - U+046C / U+046D
Ѩ ѩ - юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑ.lɨj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ja/ или / ʲa/ Като я - U+0468 / U+0469

Клавиатурна подредба редактиране

Руската клавиатурна подредба за Майкрософт Уиндоус компютри:

 

Вижте също редактиране