Руски и съветски паметници в Плевенска област

Снимка Описание/дати стар стил Надпис Местоположение Местоположение
Паметници от Битката при Никопол 3 – 4 юли 1877 г.
Паметник Въбел4.jpg Братска могила на 93 нисши чина от 20-ти Галицки полк, загинали край с. Въбел в битката при Никопол на 3 юли 1877 г.[1] липсва Въбел Намира се 1.5 км северозападно от селото в местността Ливец във вътрешността на турски люнет

43°39′46.3″ с. ш. 24°53′04.1″ и. д. / 43.662861° с. ш. 24.884472° и. д.

Паметник Любеново123 Козловски полк2.jpg Братска могила на 48 нисши чина от 123-ти Козловски полк, загинали в битката при Никопол на 3 юли 1877 г. Братская могила 48-мъ нижнихъ чиновъ Козловскаго 123 полка павшихъ при взятiи Никополя 3-го Iюля 1877 года. Любеново Намира се в махала Малка шума или местността Пасището в югоизточния край на селото

43°36′38.6″ с. ш. 24°56′21.1″ и. д. / 43.610722° с. ш. 24.939194° и. д.

Паметник Любеново3.jpg Надгробен паметник на щабс-капитан Александър Александрович Озеров от 123-ти Козловски полк, убит в битката при Никопол на 3 юли 1877 г. Здѣсь погребено тѣло убитаго въ 1877 году штабсъ-капитана 123-го пѣхотнаго Козловскаго Озеров. Больше любви сеи никто не имать да душу свою пологаетъ за други своя. Любеново Намира се в махала Малка шума или местността Пасището в югоизточния край на селото

43°36′38.6″ с. ш. 24°56′21.5″ и. д. / 43.610722° с. ш. 24.939306° и. д.

Паметник Любеново 10.jpg Надгробен паметник, вероятно на подпоручик Кременецкий от 122-ри Тамбовски полк, убит в битката при Никопол на 3 юли 1877 г. и погребан в с. Мършевица (дн. с. Любеново)[2] 3. VII. 1877 г. 23 пех. Козловскiй полк. Любеново Намира се в махала Малка шума или местността Пасището в югоизточния край на селото

43°36′38.6″ с. ш. 24°56′21.8″ и. д. / 43.610722° с. ш. 24.939389° и. д.

Паметник Никопол2.jpg Паметник на участвалите в боя полкове Архангелогородски, Вологодски, Галицки, Пензенски, Тамбовски, Козловски пехотни, Донски казашки №9 и № 34, 2 Кубански казашки и Владикавказки казашки, Осетински дивизион Терски конно ирегулярен полк, 5-та и 31-ва артилерийска бригада, Донска казашка №2 батарея, Донска казашка конно планинска №1 батарея, 1-ва рота на 5-ти сапьорен батальон Участвовали в бою полки Архангелогородскiй, Вологодскiй, Галицкiй, Пензенскiй, Тамбовскiй и Козловскiй пѣхотны; Бугскiй, Уланскiй, Донскiе казачьи №9 и №34, 2-ри Кубанскiй казачий и Владикавказскiй казачий; Осетинскiй дивизионъ Терскогорскаго конно-иррегулярнаго полка, 5-я и 31 арт. бригады, Донская казачья №2 батарея, донская казачья конно-горная №1 батарея, 1-я рота 5-го сапёрнаго батальона. Никопол Намира се на високия дунавски бряг в местността Кахая Баши

43°42′18″ с. ш. 24°53′52″ и. д. / 43.705° с. ш. 24.897778° и. д.

Паметник щабс капитан Чут и прапоршчик Андреевский 1.jpg Братска могила на 45 нисши чина, щабс-капитан Александър Чут и прапорщик Виктор Андреевский от 18-и Вологодски полк, загинали в битката при Никопол на 3 юли 1877 г.[3] Въ памятъ павшихъ при взятiи крѣпости Никополя 3 юля 1877 года 18 пѣхотнаго Вологодскаго Его Королевскаго Высочества принца Оранскаго полка Александру Чутъ и прапорщику Виктору Андриовскому. Никопол Намира се 2 км западно от града на височината в местността Баладжа във вътрешността на турски люнет

43°41′54.3″ с. ш. 24°52′14.4″ и. д. / 43.698417° с. ш. 24.870667° и. д.

Паметник майор Волчанецкий 4.jpg Надгробен паметник на майор Василий Николаевич Волчанецкий от 20-ти Галицки полк, убит в битката при Никопол на 3 юли 1877 г. Здѣсъ погребено тѣло маiора 20-го пѣхотнаго Галицкаго полка Василiя Николаевича Волчанецкаго убитаго при взятiи крѣпости Никополя 1877 года 13 Iюля. Никопол Намира са 1.5 км запад / югозапад от града в местността Баша Чакмас във вътрешността на турски редут

43°41′49.9″ с. ш. 24°52′33″ и. д. / 43.697194° с. ш. 24.875833° и. д.

Паметник 122-ри Тамбовски полк Никопол редута3.jpg Братска могила, вероятно на подпоручик Ширяев и нисши чинове от 122-ри Тамбовски полк, убити на 3 юли 1877 г. при атаката на южния редут № 3 на Никопол и погребани на 4 юли в същия редут[4] липсва Никопол Намира се 2.5 км южно от града в местността Дик баир на високото Въбелско плато във вътрешността на турски редут №3

43°41′07.8″ с. ш. 24°53′32.2″ и. д. / 43.6855° с. ш. 24.892278° и. д.

Паметник братска могила Никопол1.jpg Братска могила на нисши чинове от 122-ри Тамбовски полк, убити на 3 юли 1877 г. при атаката на южния редут № 2 на Никопол и погребани на 4 юли в същия редут липсва Никопол Намира се 2.5 км южно от града в местността Дик баир на високото Въбелско плато във вътрешността на турски редут №2 (полуразрушен)

43°41′20.3″ с. ш. 24°52′46.8″ и. д. / 43.688972° с. ш. 24.879667° и. д.

Паметници от Първата атака на Плевен на 8 юли 1877 г.
Паметник на Розенбом10.jpg Паметник на полковник Иван Иванович Ронзебом, командир на 17-ти Архангелогородски полк, на мястото на което е загинал Въ памятъ герою Плевны Командиру Архангелогородскаго полка полковнику Ивану Ивановичу Розенбоому павшему на семъ мѣстѣ геройскою смертью лично руководившему дѣйствiемъ своихъ стрѣлковъ 8 Iюля 1877 года. Буковлък Намира се 1.0 км източно от селото, в местността Езерото

43°26′35.6″ с. ш. 24°37′39.9″ и. д. / 43.443222° с. ш. 24.62775° и. д.

17 Архангелогородски полк-братска могила.JPG Братска могила на 482 нисши чина от 17-ти Архангелогородски полк и 2 нисши чина от 5-а батарея на 5-та артилерийска бригада и офицерите: полковник Иван Розенбом, подполковник Игнатий Маркович, капитани Иван Гембицкий, Рудолф Хес, поручици Егор Никитин, Павел-Болеслав Махницкий, подпоручици Михаил Марковский, Валериян Балутин, Петър Константинович, Афанасий Варабей, прапорщици Игнатий Войцехович, Александър Ядрило[5] Братская могила 482 нижнихъ чиновъ 17-го пѣхотнаго Архангелогородскаго полка, 2-хъ нижнихъ чиновъ 5-и батареи 5-й артиллерiйской бригады геройски павшихъ въ дѣлѣ под городомъ Плевной Iюля 8 дня 1877 года.

В памятъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ 17-го пѣхотнаго Архангелогородского полка геройски павшихъ въ дѣлѣ подъ городомъ Плевной 8 Iюля 1877 года. Командиръ полковникъ Иванъ Розенбоомъ, Подполковникъ Игнатiй Марковичъ, Капитаны Иванъ Гембицкiй и Рудольфъ Гессъ, Поруч. Егоръ Никитинъ, Павелъ-Болеславъ Махницкiй, Подпоруч. Михаилъ Марковскiй, Валерiанъ Болутинъ, Петръ Константиновичъ, Афанасiй Воробей, Прапор. Игнатiй Войцеховичъ, Александръ Ядрило

Буковлък Намира се 1.2 км югоизточно от селото, в местността Янък баир

43°26′23.4″ с. ш. 24°37′43.3″ и. д. / 43.439833° с. ш. 24.628694° и. д.

Паметник на 18 Вологодски пехотен полк.JPG Братска могила на 486 нисши чина от 18-ти Вологодски полк и 1 канонир от 1-ва батарея на 5-та артилерийска бригада и офицерите: майор Алам Юрковский, щабс-капитан Нестор Самсонов-Двойников, поручици Иван Хорошенко, Николай Коведяев и Михаил Федотов и прапорщик Арсений Горский Братская могила 486 нижнихъ чиновъ 18-го пѣхотнаго Вологодскаго Его Королевскаго Высочества принца Оранскаго полка и 1 канониру 1-й батареи 5-й Артиллерiйской бригады геройски павшихъ въ дѣлѣ подъ Плевной 7 и 8 Iюля 1877 г.

В памятъ павшихъ въ дѣлѣ под Плевной 7 и 8 Iюля 1877 года 18-го пѣхотнаго Вологодскаго Его Королевскаго Высочества принца Оранскаго полкаго Маiора Алама Юрковского, Штабсъ-капитана Нестора Самсоновъ-Двойникова, поручиковъ Ивана Хорошенко, Николая Коведяева и Михаила Федотова и прапорщика Арсенiя Горскаго.

Буковлък Намира се 1 км югоизточно от селото в местността Янък баир

43°26′35.6″ с. ш. 24°37′39.9″ и. д. / 43.443222° с. ш. 24.62775° и. д.

Паметник прапоршчик Хоменко село Българене1.jpg Надгробен паметник на прапорщик Владимир Романович Хоменко от 19-ти Костромски полк, починал от раните си на 11 юли 1877 г. в лазарета при селото Прапорщику 19 пѣхотнаго Костромскаго полка Владiмiру Романовичу Хоменко смертельно раненому 8 Iюля под г. Плевно и умершиму 11 Iюля 1877 году. Българене Намира се 2 км северозападно

от селото, в полето на местността Ялията

43°27′16″ с. ш. 25°03′47.3″ и. д. / 43.454444° с. ш. 25.063139° и. д.

19 Костромски полк6.jpg Братска могила на 153 нисши чина от 19-ти Костромски полк Братская могила 153 нижнимъ чинамъ 19 пѣхотнаго Костромскаго полка павшимъ в дѣлѣ съ турками 8 Iюля 1877 года подъ г. Плевно. Гривица Намира се 0.5 км западно от Гривица, в Парк на дружбата

43°24′56.8″ с. ш. 24°41′40.1″ и. д. / 43.415778° с. ш. 24.694472° и. д.

19 Костромски-колелото6.jpg Братска могила на 406 нисши чина от 19-ти Костромски полк и офицерите полковник Игнатий Михайлович Клейнхауз, подполковник Валерий Дяконов, майор Михаил Цеханович, щабс-капитан Николай Стог, поручик Константин Тарасевич, прапорщици Дмитрий Белоровский и Григорий Котловский[6] Братская могила 406 нижнимъ чинамъ 19-го пѣхотнаго Костромского полка павшимъ въ дѣлѣ съ турками подъ городомъ Плевно 8 Iюля 1877 года.

Командиру 19-го пѣхотнаго Костромского полка полковнику Игнатiю Михайловичу Клейнгаусу павшему подъ г. Плевно 8 Iюля 1877 года.

Въ памятъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ 19-го пѣхотнаго Костромского полка павшимъ въ дѣлѣ съ турками подъ городомъ Плевно Подполковникъ Валерiй Дьяконовъ, Маiора Михаилъ Грехановичъ, Штабс-капитанъ Николай Стогъ, поручикъ Константинъ Тарасевичъ, прапорщики Димитрiй и Григорiй Котловскiе 8 Iюля 1877 года.

Гривица Намира се 1.5 км северно от Гривица, в местността Липачката

43°25′31.4″ с. ш. 24°42′26.4″ и. д. / 43.425389° с. ш. 24.707333° и. д.

Паметник Муселиево4.jpg Братска могила на офицерите майор Егор Уваров и капитан Платон Марковский от 17-ти Архангелогородски полк и капитан Михаил Домонтович и подпоручик Сергей Яндовский от 18-ти Вологодски полк, починали от раните си в лазарета. Въ памятъ геройски павшихъ въ дѣлѣ подъ г. Плевно 8 Iюля 1877 года 17 пѣхотнаго Архангелогородскаго полка маiоръ Егоръ Уваровъ, Капитанъ Платонъ Марковскiй, 18 пѣхотнаго Вологодскаго полка Капитанъ Михаилъ Домонтовичъ, подпоручикъ Сѣргей Яндовскiй. Муселиево Намира се в северната част на селото, отляво на пътя за Никопол

43°38′19.6″ с. ш. 24°51′07.7″ и. д. / 43.638778° с. ш. 24.852139° и. д.

Паметници от Втората атака на Плевен на 18 юли 1877 г.
Паметник 17 и 18 полкове Гривица 2.jpg Братска могила на 101 нисши чина от 17-ти Архангелогородски полк, 200 нисши чина от 18-ти Вологодски полк и 2 канонира от 1-ва и 2-ра батарея на 5-та артилерийска бригада Братская могила для 101 нижнаго чина 17-го пѣхотнаго Архангелогородскаго, 200 нижнихъ чиновъ 18-го пѣхотнаго Вологодскго полковъ и 2 канонировъ 1-ой и 2-ой батарей 5-ой Артиллерiйской бригады павшихъ в дѣлѣ подъ г. Плевно 18 Iюля 1877 года. Гривица Намира се 2,4 км северозападно от селото, в местността Гладно бърдо от северната страна на Гривишки редут №2

43°25′39.3″ с. ш. 24°40′59.2″ и. д. / 43.427583° с. ш. 24.683111° и. д.

20 Галицки полк3.jpg Братска могила на 11 нисши чина от 20-ти Галицки полк Братская могила 11 нижнимъ чинамъ 20-го пѣхотнаго Галицкаго полка, убитымъ въ сраженiи подъ г. Плевно 18 Iюля 1877 года Гривица Намира се 0.2 км северно от селото, в местността Нежовец

43°25′15.9″ с. ш. 24°41′52″ и. д. / 43.421083° с. ш. 24.697778° и. д.

119 Костромски полк1.jpg Братска могила на 134 нисши чина от 119-ти Коломенски полк Братская могила 134 человѣкъ нижнихъ чиновъ 30 пѣхотной дивизiи 119-го пѣхот. Коломенскаго полка.

Убитымъ и умершимъ отъ ранъ въ дѣлѣ съ турками под город. Плевенъ 18 Iюля 1877 года.

Гривица Намира се 1.5 км южно от селото вляво от пътя за Радишево, в местността Чинговско бранище (Чинговец)

43°24′19.1″ с. ш. 24°41′36.3″ и. д. / 43.405306° с. ш. 24.693417° и. д.

119 коломенски 120 серпуховски полк1.jpg Паметник на капитан Петър Осипович Яцевич, щабс-капитан Венедикт Тарасович Короткевич, подпоручик Петър Александрович Василевский, прапорщик Михаил Кирилович Смолич от 119-ти Коломенски полк и майори Иван Максимов Князев, Николай Гуриевич Чесноков, щабс-капитани Григорий Давидович Божбоук Мелихов, Петър Владимирович Абраменко и поручик Владислав Казимирович Новоселский от 120-ти Серпуховски полк Въ Память офицеровъ 2 бригады 30 пѣхотной дивизiи убитыхъ въ дѣлѣ с турками 18 Iюля 1877 года.

119 пѣхот. Коломенскаго пол. Капитанъ Петръ Осиповичъ Яцевичъ, Штабсъ-Капит. Венедиктъ Тарасовичъ Короткевичъ, Подпоручикъ Петръ Александровичъ Василевскiй Прапорщикъ Михаилъ Кириловичъ Смоличъ.

120 пѣхот. Серпуховскаго пол. Штабс-Капит. Петръ Владимiровичъ Абраменко, Поручикъ Владиславъ Казимiровичъ Новосельскiй.

120 пѣх. Серпуховск. порка Маiоръ Иванъ Максимовъ Князевъ, Маiоръ Николай Гурьевичъ Чесноковъ, Штабсъ-Кап. Григорiй Давидовичъ Божбоукъ Мелиховъ.

Гривица Намира се 1.5 км северозападно от селото, в местността Кудренско бърдо недалеч от Гривишки редут №1 (Абдул Керим табия)

43°25′27.6″ с. ш. 24°41′16.4″ и. д. / 43.424333° с. ш. 24.687889° и. д.

120 Серпуховски полк1.jpg Братска могила на 204 нисши чина от 120-ти Серпуховски полк и 3 нисши чина от 4-та Кавалерийска дивизия, убити край с. Горна Митрополия на 9 август 1877 г. Братская могила 204 человѣкъ нижнихъ чиновъ 30 пѣхотной дивизiи 120 пѣхотнаго Серпуховскаго пол.

3 человѣкъ нижнимъ чинамъ 4 кавалерiйской дивизiи, убитымъ при дер. Горной-Митропольѣ 9 Августа 1877 г.

Гривица Намира се 1.5 км северозападно от селото, в местността Кудренско бърдо недалеч от Гривишки редут №1 (Абдул Керим табия)

43°25′27.5″ с. ш. 24°41′16″ и. д. / 43.424306° с. ш. 24.687778° и. д.

121 Пензенски полк4.jpg Братска могила на офицерите: майор Иполит Ковалский, щабс-капитан Игнатий Маркграфский, поручици Дмитрий Амосов и Владимир Костенецкий, подпоручици Владимир Иванов и Александър Добкевич и прапорщици Владимир Курилов и Александър Киряков и 6 фелдфебела (старшини), 36 подофицери (сержанти) и 355 редници от 121-ви Пензенски полк

„Никой няма да има по-голяма любов от този който положи душата си за другарите свои“

Йоан XV.13.

121-й пѣхотный Пензенскiй Генералъ-адъютанта ГрафаМилютина полкъ. Славнымъ своимъ товарищамъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ, павшимъ на полѣ чести въ семъ мѣстѣ, въ бою 18-го Iюля 1877 года.

Въ бою 18-го Iюля 1877 г. пали, сражаясь за вѣру, Царя и отечество фельдфебелей 6, унтеръ-офицеровъ 36, рядовыхъ 355.

Въ бою 18-го Iюля 1877 г. пали, сражаясь за вѣру, Царя и отечество маiоръ Иполитъ Ковалськiй, штабсъ-капитанъ Игнатiй Маркграфскiй, поручикъ Дмитрiй Аммосовъ, поручикъ Владимiръ Костенецкiй, подпоручикъ Владимiръ Ивановъ, подпоручикъ Александръ Добкевичъ, прапорщикъ Владимiръ Куриловъ, прапорщик Александръ Кирьяковъ.

Больше сiя любви никто же иматъ. Да кто душу свою положитъ за други своя. Iоанъ XV.13.

Гривица Намира се 2.1 км северозападно от селото, в местността Детковица до югоизточната страна на Гривишки редут №2 (Баш табия)

43°25′36.2″ с. ш. 24°41′00.1″ и. д. / 43.426722° с. ш. 24.683361° и. д.

Паметник1 незнайни войни3.jpg Братска могила на незнайни руски войни (вероятно на прапорщик Михаил Ковнацкий и нисши чинове от 122-ри Тамбовски полк)[7] 1877 г.

Върху оригиналния кръст (сега липсващ): Упокой Господи души усопшхъ рабъ твоихъ

Гривица Намира се 1 км североизточно селото в местността Равнишки лозя

43°25′05.7″ с. ш. 24°42′40.6″ и. д. / 43.41825° с. ш. 24.711278° и. д.

Паметник2 незнайни войни1.jpg Братска могила на незнайни руски войни (вероятно на прапорщик Михаил Ковнацкий и нисши чинове от 122-ри Тамбовски полк) 1877 г.

Върху оригиналния кръст (сега липсващ): Упокой Господи души усопшхъ рабъ твоихъ

Гривица Намира се 1 км североизточно от селото в местността Равнишки лозя

43°25′03.9″ с. ш. 24°42′49.8″ и. д. / 43.41775° с. ш. 24.713833° и. д.

123 Козловски полк3.jpg Братска могила на поручик Теофил Андреевич Пилецкий и 43 нисши чина от 123-ти Козловски полк Братская могила 43-хъ нижнихъ чиновъ Козловскаго 123-го полка, павшихъ при атакѣ Плевны 18-го Iюля 1877 года.

Козловскаго 123-го полка Поручикъ Феофилъ Андреевичъ Пилецкiй убитъ при атакѣ Плевны 18-го Iюля 1877 года.

Гривица Намира се 1.5 км северозападно от селото, в местността Кудренско бърдо недалеч от руския Пензенски люнет

43°25′08.2″ с. ш. 24°41′05.2″ и. д. / 43.418944° с. ш. 24.684778° и. д.

117 Ярославски и 118 Шуйски полк офицери4.jpg Паметник на подпоручик Иван Петрович Хребтухов от 117-ти Ярославски полк и полковник Фьодор (Фридрих) Карлович барон Каулбарс, капитан Сергей Михайлович Суворов, поручик Антон Карлович Непокойчицкий, подпоручици Константин Купрянов Жукович, Петър Фадеевич Доброволский, Иван Андреевич Сомойлович, Валериян Викентиевич Вержбицкий, прапорщици Михаил Андреевич Андреевский и Афанасий Дмитриевич Агашкин от 118-ти Шуйски полк Въ памятъ офицеровъ I бригады 30 пѣхот. дивизiи убитыхъ въ дѣлѣ съ турками 18 Iюля 1877 г. 118 пѣх. Шуйскаго полка Капитанъ Сергѣй Михайловичъ Суворовъ.

Командиръ 118 пѣхотнаго Шуйскаго полка Полковникъ Федоръ Карловичъ Баронъ Каульбарсъ.

118 пѣхотнаго Шуйскаго полка Прапорщики Михаилъ Андреевичъ Андреевскiй, Афанасiй Дмiтриевичъ Агашкинъ. 117 пѣхот. Ярославскаго полка Подпоруч. Иванъ Петровичъ Хребтуховъ.

118 пѣхотнаго Шускаго полка Поручикъ Антонъ Карловичъ Непокойчицкiй, Подпоручики Константинъ Купряновичъ Жуковичъ, Петръ Фадеевичъ Доброволскiй, Иванъ Андреевичъ Сомойловичъ, Валерьянъ Викен. Вержбицкiй.

Плевен Намира се 2 км югоизточно от града в местността Радишевски връх до турския редут Омер бей табия и до стария коларски път за с.Радишево

43°23′30.6″ с. ш. 24°38′24.7″ и. д. / 43.391833° с. ш. 24.640194° и. д.

117 Ярославски и 118 Шуйски полк0.jpg Братска могила на 475 нисши чина от 117-ти Ярославски полк и 378 нисши чина от 118-ти Шуйски полк Братская могила 853 человѣкъ нижнихъ чиновъ 1-й бригады 30 пѣхотой дивизiй.

117 пѣхотнаго Ярославскаго полка 475 человѣкъ.

118 пѣхотнаго Шуйскаго полка 378 человѣкъ.

Убитымъ и умершимъ отъ ранъ въ дѣлѣ съ турками подъ городомъ Плевенъ 18 Iюля 1877 года.

Плевен Намира се 2 км югоизточно от града в местността Радишевски връх до турския редут Омер бей табия и до стария коларски път за с.Радишево

43°23′30.6″ с. ш. 24°38′23.2″ и. д. / 43.391833° с. ш. 24.639778° и. д.

125 Курски и 126 Рилски полк2.jpg Паметник на подпоручици Иля Копаневич и Гаспар Новаковский от 125-ти Курски полк, майор Григорий Зерцалов, поручици Алексей Депадел, Павел Голышкин, подпоручик Александър Калачов и прапорщик Лев Швецов от 126-ти Рилски полк и 873 нисши чина от 125-ти Курски полк, 126-ри Рилски полк и 32-ра артилерийска бригада Илья Копаневичъ Подпоручикъ 125 пѣх. Курскаго полка.

Левъ Швецовъ Прапорщикъ 126 пѣх. Рыльскаго полка.

Павель Голышкинъ Поручикъ 126 пѣх. Рыльскаго полка.

Григорiй Зерцаловъ Маiоръ 126 пѣх. Рыльскаго полка.

Алексѣй Депадель Штабс-капитанъ 126 пѣх. Рыльскаго полка.

Александръ Калачовъ Подпоручикъ 126 пѣх. Рыльскаго полка.

Гаспаръ Новаковскiй Подпоручикъ 125 пѣх. Курскаго полка.

Братская память 873 Русскимъ войнамъ 125 пѣх. Курскаго полка, 126 пѣх. Рыльскаго полка и 32-й Артиллерiйской бригады убитымъ в сраженiй съ турками 18 Iюля 1877 г. у г. Плевнъ.

Плевен Намира се по средата на лятната градска градина

43°24′23.1″ с. ш. 24°37′06.3″ и. д. / 43.406417° с. ш. 24.618417° и. д.

Братска могила село Тотлебен3.jpg Три братски могили на 15 руски войни от 5-та и 31-ва пехотна дивизия Тук почиват костите на 15 руски войни от 5-а и 31-ва пехотни дивизии паднали в боевете за освобождението на България през Руско-турската война 1877 – 1878 год. Вечна слава на героите! Тотлебен Намират се в парка в южната част на селото

43°25′53.18″ с. ш. 24°54′39.68″ и. д. / 43.431439° с. ш. 24.911022° и. д.

Паметници от Битката при Пелишат-Згалево на 19 август 1877 г.
20 Галицки полк - Згалево2.jpg Братска могила на портупей юнкер Михаил Пороусенко и 22 нисши чина от 20-ти Галицки полк Могила портупей-юнкера 20-го пѣхотн. Галицкаго полка Михаила Пороусенко. Братска могила 22 нижниъх чиновъ того же полка, убитыхъ при оборонѣ позицiи у с. Сгалевцы 19 августа 1877 года. Згалево Намира се 2 км южно от селото в местността Бранището при руския редут

43°21′59.4″ с. ш. 24°47′44.2″ и. д. / 43.3665° с. ш. 24.795611° и. д.

118 Шуйски и 120 Серпуховски полк2.jpg Братска могила на 8 нисши чина от 118-ти Шуйски полк и 1 нисш чин от 120-ти Серпуховски полк Братская могила 9 человѣкъ нижнихъ чиновъ 30 пѣхотной дивизiи.

118 пѣхотнаго Шуйскаго полка 8 человѣкъ

120 пѣхотнаго Серпуховскаго пол. 1 человѣкъ.

Згалево Намира се 1 км южно от селото в местността Ненков баир

43°22′15.8″ с. ш. 24°47′51.3″ и. д. / 43.371056° с. ш. 24.797583° и. д.

5 артилерийска бригада-офицери1.jpg Паметник на офицерите от 5-та артилерийска бригада щабс-капитани Алексей Винокуров, убит на 19 август 1877 г. и Николай Гурков и поручик Николай Иванов, убити на 29 август 1877 г. Въ памятъ офицерамъ 5-й Артиллерiйской бригады Капитану Алексѣю Винокурову, Штабс-Капитану Николаю Гуркову и Поручику Николаю Иванову павшимъ, первый 19-го августа, осталные 29 августа 1877 года при селенiи Сгалевицы. Згалево Намира се в западнатата част на селото в местността Виненски баир

43°22′48″ с. ш. 24°47′36.2″ и. д. / 43.38° с. ш. 24.793389° и. д.

11 Чугуевски улански полк1.jpg Надгробен паметник на 2 нисши чина от 11-ти улански Чугуевски полк – Сафрон Ященко и Войцех Дзендзеловский, убити в сражение с черкези при с. Гривица на 25 юли 1877 г.[8] Здѣсъ покоятся 2 нижнихъ чина 11 Уланск. Чугуевскаго полка убитые 25 Iюля 1877 подъ Плевно. Згалево Намира се в западнатата част на селото в местността Виненски баир

43°22′48.1″ с. ш. 24°47′36.3″ и. д. / 43.380028° с. ш. 24.793417° и. д.

16 пехотна дивизия2.jpg Братска могила на 99 души от 62-ри Суздалски полк, 37 души от 63-ти Углицки полк, 2 души от 16-та артилерийска бригада и 4 души от 4-ти Мариуполски хусарски полк Братская могила нижнихъ чиновъ 16-й пѣх. дивизiй, убитыхъ въ дѣлѣ съ турками 19-го Августа 1877-го г. пре деревнѣ Пелишатъ.

62-го пѣх. Суздальскаго полка 99 человѣкъ, 63-го пѣх. Углицкаго полка 37 человѣкъ, 16-й Артиллерiйской бригады 2 человѣка, 4 Марiупольскаго полка 4 человѣка.

Пелишат Намира се 1 км западно от селото в местността Паметника

43°21′08.1″ с. ш. 24°46′20.3″ и. д. / 43.35225° с. ш. 24.772306° и. д.

16 пехотна дивизия-офицери1.jpg Гробница на офицерите капитан Николай Гаврилович Николский, щабс-капитан Михаил Александрович Астафев, поручик Адам Казимирович Величко от 62-ри Суздалски полк и подпоручик Николай Александрович Лихарев от 63-ти Углицки полк Въ памятъ офицеровъ 16-й пѣх. дивизiи, убитыхъ и умершихъ отъ ранъ и болѣзней въ дѣлѣ съ турками 19-го Августа 1877-го г. при деревнѣ Пелишатъ.

62-го пѣхет. Суздальскаго полка капитанъ Николай Гавриловичъ Никольскiй, штабсъ-капитанъ Михаилъ Александровичъ Астафьевъ, поручикъ Адамъ Казимiровичъ Величко. 63-го пѣхот. Углицкаго полка поручикъ Николай Александровичъ Лихаревъ.

Пелишат Намира се 0.2 км южно от селото до гробището

43°20′40.5″ с. ш. 24°48′01.3″ и. д. / 43.344583° с. ш. 24.800361° и. д.

Паметници от Третата атака на Плевен 26 – 31 август 1877 г.
117 Ярославски и 118 Шуйски полк2.jpg Братска могила на 4 нисши чина от 117-ти Ярославски полк и 9 нисши чина от 118-ти Шуйски полк, убити и починали от раните си на 31 август, 4, 19 и 22 ноември 1877 г. Братская могила 13 человѣкъ нижнихъ чиновъ I-ѣй бригадый 30 пѣхотной дивизiй

117 пѣхотнаго Ярославскаго полка 4 человѣка

118 пѣхтнаго Шуйскаго полка 9 чѣловека.

Убитымъ и умершимъ отъ ранъ въ дѣлахъ съ турками подъ город Плевенъ 31 Августа, 4, 19 и 22 Ноямря 1877 г.

Брестовец Намира се 0.7 км североизточно от селото в местността Сляпа Тученица

43°21′33.4″ с. ш. 24°36′43.2″ и. д. / 43.359278° с. ш. 24.612° и. д.

3 артилерийска бригада5.jpg Паметник на 3 нисши чина и на щабс-капитан Константин Юриев от 3-та Артилерийска бригада Братская память боевыхъ товарищей 3 артиллерiйской бригады штабсъ капитану Константину Юрьеву и 3 нижнимъ чинамъ павшимъ въ дѣлѣ при городѣ Плевнѣ. 30-го августа 1877 года. Брестовец Намира се 0.7 км североизточно от селото в местността Сляпа Тученица на мястото на руска артилерийска позиция

43°21′35″ с. ш. 24°36′42.9″ и. д. / 43.359722° с. ш. 24.611917° и. д.

Паметник полковник Шлитер 3.jpg Паметник на полковник Николай Шлитер командир на 17-ти Архангелогородски полк Командиру 17 пѣхотнаго Архангелогородскаго полка Флигель адьютантѣу полковнику Николаю Шлитеру смертельно раненому при взятiи Гривицкаго редута 30 Августа 1877 года. Гривица Намира се 4 км югоизточно от селото, в местността Трапито до стария коларски път за с. Згалево

43°22′48.8″ с. ш. 24°43′44.7″ и. д. / 43.380222° с. ш. 24.729083° и. д.

17 Архангелогородски полк11.jpg Братска могила на 280 нисши чина от 17-ти Архангелогородски полк и 5 нисши чина от 1-ва и 2-ра батарея на 5-та Артилерийска бригада Братская могила 280 нижнихъ чиновъ 17-го пѣхотнаго Архангелогородскаго полка и 5 нижнихъ чиновъ 1-ой и 2-ой батареи 5-ой Артиллерiйской бригадыгеройски павшихъ при взятiи Гривцкаго редута 30 Августа 1877 года. Гривица Намира се 1.7 км северозападно от селото, в местността Кудренско бърдо, южно от Гривишки редут №1 (Абдул Керим табия)

43°25′20.4″ с. ш. 24°41′06.6″ и. д. / 43.422333° с. ш. 24.685167° и. д.

18 Вологодски полк5.jpg Братска могила на офицерите от 18-ти Вологодски полк: майор Михаил Колчевский, капитан Иван Давидов, командированият от 8-ми гренадирски Московски полк поручик Керн и от 7-ми гренадирски Самогидски полк поручик Василий Огдовлев Въ памятъ павшимъ въ дѣлѣ подъ г. Плѣвно при взятiи 1-го Гривицкаго редута 18-го пѣхотнаго Вологодскаго Его королевскаго Высочества Принца Оранскаго полка маiору Михаилу Кольчевскому, Капитану Ивану Давыдову, прикомандировъннымъ Поручикамъ 8-го Гренадерскаго Московскаго полка Керну и 7-го Гренадерскаго Самогидскаго полка Василiю Огдовлеву. Гривица Намира се на 1.9 км северозападно от селото, в местността Кудренско бърдо до западната страна на Гривишки редут №1 (Абдул Керим табия)

43°25′24.8″ с. ш. 24°40′59.6″ и. д. / 43.423556° с. ш. 24.683222° и. д.

Василий Гудима1.jpg Паметник на полковник Василий Василиевич Гудима, командир на 1-ва батарея от 30-та артилерийска бригада Въ памятъ Батарейнаго командира I Батареи 30 артиллерiйск. Бригады.

Полковникъ Василiй Васильевичъ Гудима.

Убитъ въ дѣлѣ съ турками при городѣ Плевѣвъ 26 Авгус. 1877 г.

Пелишат Намира се в западната част на селото насред малък площад

43°20′51.6″ с. ш. 24°47′22.3″ и. д. / 43.347667° с. ш. 24.789528° и. д.

5 Калужки полк1.jpg Братска могила на капитан Иван Федорович Климонтович, щабс-капитан Андрей Карлович Карпович и 127 нисши чина от 5-ти Калужки полк Братская могила 127 нижнихъ чиновъ.

Капитанъ Иванъ Федоровичъ Климонтовичъ Штабсъ-Капитанъ Андрей Карловичъ Карповичъ

5-ый пѣхотный Калужскiй Его Императорско Королевскаго Величества Короля Прусскаго полкъ.

Пали смертью героевъ при атакѣ Зеленыхъ высотъ города Плевны 27 августа 1877 года.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.1″ с. ш. 24°36′47″ и. д. / 43.399194° с. ш. 24.613056° и. д.

6 Либавски полк.jpg Братска могила на капитан Емилий Петрович Кноринг, капитан Степан Иванович Лорис-Меликов, щабс-капитан Степан Алексеевич Виноградов, подпоручик Василий Йосифович Герберский и 45 нисши чина от 6-ти Либавски полк Братская могила 45 нижнихъ чиновъ

Капитанъ Эмилiй Петровичъ Кноррингъ, Капитанъ Степанъ Ивановичъ Лорисъ-Меликовъ, Штабсъ Капитанъ Степанъ Алексѣевичъ Виноградовъ, Подпоручикъ Василiй Iосифовичъ Герберскiй.

6-ой пѣхотный Либавскiй Принца Карла Прусскаго полкъ.

Пали смертью героевъ при атакѣ Зеленыхъ высотъ г. Плевны 30 и 31 августа 1877 года.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.1″ с. ш. 24°36′47″ и. д. / 43.399194° с. ш. 24.613056° и. д.

7 Ревелски полк1.jpg Братска могила на 155 нисши чина от 7-т-ми Ревелски полк Братская могила 155 нижнихъ чиновъ 7-го пѣхотнаго Ревельскаго полка убитымъ при атакѣ позицiи г. Плевны 30 и 31-го августа 1877 г. Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.3″ с. ш. 24°36′46.2″ и. д. / 43.39925° с. ш. 24.612833° и. д.

7 Ревелски полк - офицери1.jpg Паметник на майор Ото Отович Торвиге и капитан Сергей Николаевич Матерно от 7-ми Ревелски полк Маiоръ Отто Оттовичъ Торвиге

Капитанъ Сергѣй Николаевичъ Матерно.

7-го пѣхотнаго Ревельскаго полка

Убиты въ дѣлѣ подъ г. Плевно 30 и 31-го августа 1877 г.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.3″ с. ш. 24°36′46.2″ и. д. / 43.39925° с. ш. 24.612833° и. д.

8 Естляндски полк1.jpg Братска могила на 125 нисши чина от 8-ми Естляндски полк Братская могила 125 нижнихъ чиновъ 8-го пѣхотнаго Эстляндскаго полка убитымъ при атакѣ позицiи г. Плевны 27у 30 и 31-го августа 1877 г. Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.3″ с. ш. 24°36′46.2″ и. д. / 43.39925° с. ш. 24.612833° и. д.

8 Естляндски полк - офицери2.jpg Паметник на капитаните Ерест Спув, Лев Прокопович, Михаил Кокшаров, прапорщик Венедикт Александров от 8-ми Естляндски полк Капитаны Эрестъ Спувъ, Левъ Прокоповичъ, Михаилъ Кокшаровъ.

Прапорщикъ Венедиктъ Александровичъ.

8-го пѣхотнаго Эстляндскаго полка.

Убиты въ дѣлѣ подъ г. Плевно 30 и 31-го августа 1877 г.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.3″ с. ш. 24°36′46.2″ и. д. / 43.39925° с. ш. 24.612833° и. д.

61 Владимирски и 62 Суздалски полк2.jpg Братска могила на 389 нисши чина от 1-ва бригада на 16-та пехотна дивизия: 20 души от 61-ви Владимирски полк, 189 души от 62-ри Суздалски полк, 3 души от 4-ти драгунски Екатеринославски, 1 човек от 4-ти улански Харковски и 1 човек от 4-ти Донски казашки полк Братская могила 389-и нижнихъ чиновъ 1-й бригады 16-й пѣх. дивизiй, убитыхъ и умершихъ отъ ранъ въ дѣлахъ съ турками подъ Плевной съ 26-го по 31-е Августа, 28-го Октября и въ ночъ со 2-го на 3-е Ноября 1877-го г.

61-го пѣх. Владимiрскаго 200 человѣкъ, 62-го пѣх. Суздальскаго полка 189 человѣкъ, 4-го драгунскаго Екатеринославскаго полка 3 человѣка, 4-го уланскаго Харьковскаго 1 челов., донскаго казачьяго № 4-й 1 чел.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.2″ с. ш. 24°36′45.2″ и. д. / 43.399222° с. ш. 24.612556° и. д.

61 Владимирски и 62 Суздласки полк - офицери1.jpg Братска могила в памет на офицерите от 1-ва бригада от 16-а пехотна дивизия: генерал-майор Владимир Александрович Тебякин – командир на бригадата. Щабс-капитани Дробишевский и Гарновский, поручик Щербачев, подпоручици Лавров, Шарепо-Лапицкий, Баратинский, прапорщици Сомов и Осмаловский от 61-ви Владимирски полк и майори Фьодор Горталов, Фьодор Иванович Осовский, щабс-капитан Павел Висилиевич Балишев, прапорщик Александър Александрович Александров от 62-ри Суздалски полк. Генералъ маiоръ Владимiръ Александровичъ Тебякинъ командир бригады

Въ памятъ офицеровъ I-й бригады 16-й пѣхот. дивизiй убитыхъ въ дѣлахъ съ турками 30-го и 31-го Августа 1877-го года 61-го пѣхот. Владимiрскаго полка Штабсъ-Капитаны: Дробышевскiй, Гарновскiй. Поручикъ Щербачевъ, Подпоручики: Лавровъ, Шарепо-Лапицкiй, Баратынскiй. Прапорщики: Сомовъ, Осмаловскiй, 62-го пѣхот. Суздальскаго полка: Маiоры: Федоръ Горталовъ, Федоръ Ивановичъ Оссовскiй. Штабсъ-капитанъ Павелъ Васильевичъ Балышевъ. Прапорщикъ Александръ Александровичъ Александровъ.

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.2″ с. ш. 24°36′45.2″ и. д. / 43.399222° с. ш. 24.612556° и. д.

Костница1.jpg Костница на 61-ви Владимирски, 62-ри Суздалски полк, 4-ти драгунски Екатеринославски полк, 4-ти Донски казашки полк Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′57.3″ с. ш. 24°36′41.5″ и. д. / 43.39925° с. ш. 24.611528° и. д.

2 артилерийска бригада2 - плоча.jpg Братска могила на 9 нисши чина от 2-ра Артилерийска бригада Братская могила девяти нижнихъ чиновъ 2-ой артиллерiйской бригады убитыхъ въ дѣлѣ съ 28 по 31 августа 1877 года при г. Плевно. Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′58″ с. ш. 24°36′46.1″ и. д. / 43.399444° с. ш. 24.612806° и. д.

20 пехотен Галицки полк4.jpg Братска могила на 16 нисши чина от 20-ти Галицки полк Братская могила 16 нижнихъ чиновъ 20 пѣхотнаго Галицкаго полка убитыхъ въ сраженiи съ турками подъ г. Плевно.

30 Августа 1877 года.

Плевен Намира се 4 км югоизточно в местността Радишевски връх (Стражата)

43°22′44.3″ с. ш. 24°38′21.3″ и. д. / 43.378972° с. ш. 24.63925° и. д.

Паметник Плевен на офицери 117 полк.jpg Братска могила на майор Давид Василиевич Соколов, щабс-капитан Иларион Лвович Прокофиев, поручици Антон Тамич Захаров и Казимир Болеславович Аренд, подпоручици Виниамин Петрович Перекрестов и Адам Михайлович Свидерский, прапощик Франц Йосифович Статкевич от 117-ти Ярославски полк и прикомандированите подпоручик Волков от 11-ти Фанагорийски гренадирски полк и подпоручик Шестаковский от 15-ти Шлиселбурски полк Въ памятъ офицер. 117 пѣхотнаго Ярославскаго полка. Убитыхъ в дѣлѣ съ турками подъ г. Плевенъ. 30 Августа 1877 г.

Маiоръ Давидъ Весильевичъ Соколовъ. Штабсъ-Капит. Иларiонъ Львовичъ Прокофьевъ. Поручикъ Антонъ Өамичъ Захаровъ. Поручикъ Казимiръ Болеславовичъ Арендъ.

Подпоручикъ Винiаминъ Петровичъ Перекрестовъ. Подпоручикъ Адамъ Михайловичъ Свидерскiй. Прапорщикъ Францъ Iосифовичъ Статкевичъ.

Прикомандированые къ полку: 11 Фанагорiйскаго Гренадерскаго полка Подпоручикъ Волковъ. 15 пѣхот. Шлисельбурскаго пол. Подпор. Шестаковскiй.

Плевен Намира се 2 км югоизточно от града в местността Радишевско поле недалеч от турския редут Омер бей табия и южно от стария коларски път за с. Радишево

43°23′31.1″ с. ш. 24°38′13.7″ и. д. / 43.391972° с. ш. 24.637139° и. д.

Паметник Плевен на войници 117 и 118 полк.jpg Братска могила на 153 нисши чина от I-ва бригада на 30-та пехотна дивизия: от 117-ти Ярославски полк 111 нисши чина и от 118-ти Шуйски полк 42 нисши чина, убити на 30 август 1877 г. и на 5 нисши чина от 5-та артилерийска бригада, убити през периода 26 – 30 август 1877 г. Братская могила 153 человѣкъ нижнихъ чиновъ I бригады 30 пѣхотной дивизiи.

117 пѣхот. Ярославскаго пол. 111 человѣкъ и 118 пѣх. Шуйскаго полка 42 человѣка.

Убитымъ и умершимъ отъ ранъ въ дѣлѣ съ турками подъ город. Плевенъ 30 Августа 1877 г.

30 Артиллерсйской бригады 5 человѣкъ нижнихъ чиновъ, убитыхъ въ дѣлѣ съ туркави съ 26 по 30 Августа 1877 года.

Плевен Намира се 2 км югоизточно от града в местността Радишевско поле недалеч от турския редут Омер бей табия и южно от стария коларски път за с. Радишево

43°23′31.1″ с. ш. 24°38′13.7″ и. д. / 43.391972° с. ш. 24.637139° и. д.

63 Углицки и 64 Казански полк3.jpg Паметна плоча на офицери от 2-ра бригада на 16-та пехотна дивизия: капитан Алексей Николаевич княз Девлет Килдеев, поручик Владимир Николаевич Романович, прапорщик Евгений Томарович от 63-ти Углицки полк, майори Андрей Полубинский, Михаил Лопатин, щабс-капитан Наполеон Соколовский, поручик Николай Корсаков от 64-ти Казански полк и капитан Иван Луцианович Грабчинский от 4-та батарея на 16-та артиллерийска бригада Въ памятъ Офицеровъ 2-й Бригады 16-й Пѣхотной дивизiй и 16-й Артиллерiйской бригады, убитыхъ въ Дѣлахъ съ турками под Г. Плевенъ съ 27-го По 30-те Августа 1877 г. 63-го Пѣх. Углицкаго Полка: капитанъ Алексѣй Николаевичъ Князь Девлетъ Кильдѣевъ. Поручикъ Владимiръ Николаевичъ Романовичъ. Прапорщик ЕвгенiйТомаровичъ, 64-го Пѣхот. Казанскаго полка: Маiоры: Андрей Полубинскiй, Михаилъ Лопатинъ. Штабс-Капитанъ Наполеонъ Соколовскiй. Поручикъ Николай Корсаковъ. 4-ти Батареи Капитанъ Иван Луцiановичъ Грабчинскiй. Плевен Намира се 3 км югоизточно в местността Радишевски връх (Стражата)

43°23′13.2″ с. ш. 24°38′43.6″ и. д. / 43.387° с. ш. 24.645444° и. д.

63 Углицки и 64 Казански полк6.jpg Братска могила на нисши чинове от 2-ра бригада на 16-та пехотна дивизия: на 305 нисши чина от 63-ти Углицки полк, 93 нисши чина от 64-ти Казански полк и 17 нисши чина от 16-ти артилерийска бригада Братская могила нижнихъ чиновъ 2-й бригады 16-й пѣх.дивизiй убитыхъ и умершихъ отъ ранъ въ дѣлахъ съ турками под г. Плевенъ съ 26-го по 31-е августа 1877-го г.

63-го пѣхотнаго Углицкаго полка 305 человѣкъ. 64-го пѣхот Казанскаго полка 93 человѣка. 16-й Артиллерiйской бригады 17 человѣкъ.

Плевен Намира се 3 км югоизточно в местността Радишевски връх (Стражата)

43°23′13.2″ с. ш. 24°38′43.6″ и. д. / 43.387° с. ш. 24.645444° и. д.

Паметник 124 Воронижки полк13.jpg Паметник на подпоручици Павел Александрович Добряков III, Василий Константинович Доброгаев, юнкери Георги Владимиров, Фьодор Очкасов и 123 нисши чина от 124-ти Воронежки полк Братская могила г.г. офицерамъ и 123 нижничъ чинамъ 124-го пѣхотнаго Воронежскаго полка убитымъ при штурмѣ Радишевскаго редута 30 августа 1877 года.

Подпоручики Павелъ Александровичъ Добряковъ III, Василiй Константиновичъ Доброгаевъ, юнкери Георгiй Владимiровъ и Феодоръ Очкасовъ.

Радишево Намира се 2.4 км югоизточно от града в местността Радишевски връх до турския редут Омер бей табия

43°23′29.3″ с. ш. 24°38′35.6″ и. д. / 43.391472° с. ш. 24.643222° и. д.

124 Воронежки полк5.jpg Паметник на офицерите щабс-капитан Николай Гордиенко, поручици Петър Синдоровский, Василий Скарупа и 119 нисши чина от 124-ти Воронежки полк Братская могила Г. Г. Офицерамъ и 119 нижнимъ чинамъ 124-го пехотнаго Воронежкаго полка убитымъ и смертельно раненымъ при штурме Радишевскаго редута подъ Г. Плевно 30 Августа 1877 года. Убитъ поручикъ Петръ Павловичъ Синдоровскiй. Умерли от раны штабсъ-Капитанъ Николай Николаевичъ Гордиенко, отъ болезни поручикъ Василiй Скарупа Радишево Намира се в западния край на селото

43°22′39.6″ с. ш. 24°39′47.2″ и. д. / 43.377667° с. ш. 24.663111° и. д.

16 артилерийска бригада4.jpg Братска могила на 17 нисши чина от 16-та Артилерийска бригада и капитан Иван Луцианович Грабчинский Братская могила 17 Нижнихъ чиновъ 16-и Артиллерiйской Бригады павшихъ подъ Плевной съ 26-го Августа по 28 Сентября 1877 г.

Капитанъ Иванъ Луцiановичъ Грабчинскiй смертельно раненъ 27-го Августа 1877 года.

Радишево Намира се 0.7 км северозападно от селото в местността Посака на мястото на артилерийската позиция

43°22′53.9″ с. ш. 24°39′33.5″ и. д. / 43.381639° с. ш. 24.659306° и. д.

Генерал Олдекоп1.jpg Паметник на генерал-майор Вилхелм Карлович Олдекоп командир на 2-ра бригада от 9-та кавалерийска дивизия (поставен от семейството му) Любимому мужу и отцу жена и дѣти. Здѣсь покоится тѣло генералъ маiора Вильгельма Карловича Ольдекопъ родившагося 6 марта 1823 года и скончавшагося 9 сентября 1877 года.

Блаженны кроткiе ибо они наслѣдуютъ землю. Блаженны чистые сердцемъ ибо они Бога узрятъ.

Славяново Намира се до олтара на църква „Свети Николай“ в селото

43°27′50.2″ с. ш. 24°52′17.1″ и. д. / 43.463944° с. ш. 24.871417° и. д.

Генерал Олдекоп-семейство1.jpg Паметник на генерал-майор Вилхелм Карлович Олдекоп командир на 2-ра бригада от 9-та кавалерийска дивизия, починал от болест на 9 септември 1877 г. Здѣсь погребено тѣло Командира 2-й бригады 9-й Кавалерийской Дивизiй Генералъ-Маiора Ольдекопа. Умеръ 9-го Сентября 1877 года въ Турскомъ Тростеникѣ. Славяново Намира се до олтара на църка „Свети Николай“ в селото

43°27′50.2″ с. ш. 24°52′17.1″ и. д. / 43.463944° с. ш. 24.871417° и. д.

Паметници от Битката при Горни Дъбник и Телиш на 12 октомври 1877 г.
Паметник Московски полк3.jpg Братска могила на 131 нисши чина от Лейб-гвардейски Московски полк Братская могила 131 нижнихъ чиновъ Лейбъ Гвардiи Московскаго полка павшихъ за освобожденiе Болгарiй въ дѣлѣ подъ Горнымъ Дубвякомъ 12 октября 1877 г. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в местността Калето при малкия редут

43°21′48.3″ с. ш. 24°20′27.3″ и. д. / 43.363417° с. ш. 24.340917° и. д.

Паметник Московски полк офицери2.jpg Паметник на офицери от Лейб-гвардейски Московски полк (вероятно щабс-капитан Николай Петрович Дамиш и поручик Александър Людвигович Бирфрейнд) няма Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в местността Калето при малкия редут

43°21′48.8″ с. ш. 24°20′28.1″ и. д. / 43.363556° с. ш. 24.341139° и. д.

Паметник Московски полк офицери3.jpg
Паметник на офицери от Лейб-гвардейски Московски полк (вероятно щабс-капитан Николай Петрович Дамиш и поручик Александър Людвигович Бирфрейнд) няма Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в местността Калето при малкия редут

43°21′47.9″ с. ш. 24°20′26.5″ и. д. / 43.363306° с. ш. 24.340694° и. д.

Паметник Гренадирски полк1.jpg
Първа от общо две братски могили на 310 нисши чина от Лейб-гвардейски Гренадерски полк Въ дѣло подъ Горнымъ Дубнякомъ полкъ выступилъ въ составѣ: Штабъ-офицеровъ 46, Нижнихъ чиновъ 3097, Изъ числа офицеровъ убито 4, Умерло вскорѣ отъ ранъ 3, Ранено 29, Нижнихъ чиновъ убито 310, Ранено 594. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′44.3″ с. ш. 24°20′18.2″ и. д. / 43.362306° с. ш. 24.338389° и. д.

Паметник Гренадирски полк3.jpg
Втора от общо две братски могили на 310 нисши чина от Лейб-гвардейски Гренадерски полк Лейбъ-Гвардiи Гренадерскiй полкъ первымъ ворвался въ передовой редутъ, а потом вмѣстѣ съ прочими полками овладѣлъ главнымъ укрѣплевнiемъ. Честь е слава героямъ здѣсъ почивающимъ. Вѣчная имъ память. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′44.4″ с. ш. 24°20′17.3″ и. д. / 43.362333° с. ш. 24.338139° и. д.

Паметник Гренадерски полк5.jpg Надгробен паметник на офицерите от Лейб-гвардейски Гренадерски полк капитан Хаммар, щабс-капитан Сироцинский, поручици фон Пирвиц и Хирн Здусъ покоится прахъ офицеровъ лейбъ Гвардiи Гренадерскаго полкъ павшихъ геройскою смертью въ дѣлѣ подъ Горнимъ Дубнякомъ 12-го октября 1877 года. Капитанъ Хаммаръ, Штабсъ-Капитанъ Сироцинскiй, Поручикъ фонъ Пирвицъ, Поручикъ Хирнъ. Вечная слава героямъ. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ при малкия редут

43°21′47.3″ с. ш. 24°20′23.8″ и. д. / 43.363139° с. ш. 24.339944° и. д.

Паметник Измайловски полк-офицери4.jpg Братска могила на 182 нисши чина от Лейб-гвардейски Павловски полк и щабс-капитани Николай Васильевич Ширман и Леонид Гаврилович Баталин, поручици Василий Львович Тимохович, Алексей Михайлович Айканов, Антон Александрович Видгандт и Владимир Игнатьевич Кучинский подпоручици Николай Дмитриевич Мамаев III и Борис Дмитриевич Полонский[9] Помяни Господи въ царствiи твоемъ. Здѣсъ покоятся тела офицеровъ Л. Гв. Павловскаго порка Николая Ширмана, Леонида Баталина, Василiя Томоховича, Николая Мамаева 3-го, Бориса Полонскаго, Алексѣя Айканова, Антонъ Видганинга, Владимѣiра Кучинскаго и 182 нижныхъ чиновъ павшихъ смертью героевъ подъ Горнымъ Дубнякомъ 12 октября 1877 года. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в големия редут

43°21′57.1″ с. ш. 24°20′17.8″ и. д. / 43.365861° с. ш. 24.338278° и. д.

Паметник Финландски полк5.jpg Братска могила на офицерите генерал Василий Николаевич Лавров, полковници Елмар Фьодорович Прокопе, Николай Фьодорович Ожаровский, поручик Николай Николаевич Пороженко, подпоручици Сергей Михайлович Воробеев и Александър Фьодорович Гагман, 17 унтер офицери (подофицери), 1 музикант и 80 нисши чина от Лейб-гвардейски Финландски полк Братская могила Чиновъ Л. Гв. Финляндскаго полка убитыхъ въ сраженiи при Гор. Дубникѣ 12 октября 1877 года.

Смертельно ранены: Генералъ Василiй Николаевичъ Лавровъ, Полковникъ Ельмаръ Феодоровичъ Прокопе, Подпоручикъ Сергѣй Михайловичъ Воробьевъ.

Убиты Полковник Николай Феодоровичъ Ожаровскiй, Поручикъ Николай Николаевичъ Пороженко, Подпоручикъ Александръ Феодоровичъ Гагманъ.

17 Унт. Офицеровъ, 1 Музыкантъ, 80 Рядовыхъ.

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в местността Калето

43°21′46.7″ с. ш. 24°20′20.2″ и. д. / 43.362972° с. ш. 24.338944° и. д.

Park-Lavrov-brothers-mound.jpg Братска могила на 51 нисши чина от Лейб-гвардейски Измайловски полк Братская могила 51 нижниъх чиновъ Л. Гв. Измайловскаго полка убитыхъ 12-го октября 1877 г. при взятiи турецкаго укрепленiя близь д. Горный-Дубникъ. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в местността Калето

43°21′47.9″ с. ш. 24°20′19.2″ и. д. / 43.363306° с. ш. 24.338667° и. д.

Капитан Кушелев2.jpg Паметник на щабс-капитан Сергей Кушелев командир на 10-та рота от Лейб-гвардейски Измайловски полк погребано тѣло Командира 10-ой роты Л. Гв. Измайловскаго полка Сергѣя Андреевича Кушелева 1-го

Убитаго 12-го октября 1877 г. при взятiи турецкаго укрѣплевнiя близь д. Горный-Дубнякъ.

родился 23-го марта 1850 года.

Горни Дъбник Намира се 0.2 км южно от селото върху тракийска могила

43°22′23.8″ с. ш. 24°21′16.1″ и. д. / 43.373278° с. ш. 24.354472° и. д.

Паметник Финландки стрелкови батальон2.jpg Паметник на 24 нисши чина от 3-ти Фински стрелкови батальон[10] Павшимъ Товарищамъ лейбъ Гв. 3-ти Стрѣлковый Финскiй Баталiонъ. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в големия редут

43°21′58.2″ с. ш. 24°20′17.3″ и. д. / 43.366167° с. ш. 24.338139° и. д.

Паметник 1 ЛГ арт бригада.jpg Братска могила на бомбардир-наводчик Иван Романов и канонир Дмитрий Хиацинтов от 4-та батарея на 1-ва лейб-гвардейска артилерийска бригада Братская могила. Здѣсъ погрелены 4-ой батареи Л. Гв. 1-ой Артиллерiйской бригады бомбардиръ-наводчикъ Иванъ Романовъ и канониръ Дмитрiй Гiацинтовъ убиты при взятiи турецкаго укрепления близъ д. Горный-Дубнякъ. Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в големия редут

43°21′58.3″ с. ш. 24°20′17″ и. д. / 43.366194° с. ш. 24.338056° и. д.

Паметник Веселов от 6 батарея1.jpg Паметник на прапорщик Веселов 2-ри от 6-а батарея на 1-ва Артилерийска бригада Здѣсь погребено тѣло Прапорщика 6-ой батареи Л.гв. 1-ой Артиллерiйской бригады Веселаго 2-го

Убитаго 19-го октября 1877 г. под д. Дольный-Дубнякъ.

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ в големия редут

43°21′58.1″ с. ш. 24°20′17″ и. д. / 43.366139° с. ш. 24.338056° и. д.

Паметник незнайни гвардейци5.jpg Паметник на неизвестни гвардейци, построен по инициатива и средства на Игнат Петков от с. Горни Дъбник няма Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“ при малкия редут

43°21′46.9″ с. ш. 24°20′22.4″ и. д. / 43.363028° с. ш. 24.339556° и. д.

Леон Вагнер5.jpg Каменен саркофаг на поручик Леон Яковлевич Вагнер от Лейб-гвардейски Московски полк Л. Гв. Московскаго полка поручикъ Леонъ Вагнеръ палъ за Освобожденie Болгарiи въ дѣлѣ подъ Горнымъ Дубнякомъ 12 октября 1877 г. Крушовица Намира се западно в селското гробище

43°21′07.2″ с. ш. 24°24′36.3″ и. д. / 43.352° с. ш. 24.410083° и. д.

Осип Роговский2.jpg Каменен саркофаг на капитан Йосиф (Осип) Иванович Роговский и 8 нисши чина от Лейб-гвардейски Московски полк Л. Гв. Московскаго полка капитанъ Осипъ Роговской палъ за Освобожденie Болгарiи въ дѣлѣ подъ Горнымъ Дубнякомъ 12 октября 1877 г. Садовец Намира се 2.0 км югоизточно от селото, в местността Пиронското

43°18′18.7″ с. ш. 24°21′55.1″ и. д. / 43.305194° с. ш. 24.365306° и. д.

Подпоручик Григорьев3.jpg Надгробна плоча на подпоручик Александър Николаевич Григорьев от Лейб-гвардейски Гренадерски полк, почунал на 15 октомври от раните Здѣсь покоится прахъ подпоручика лейбъ гвардiи Гренадерскаго полка Григорьева умершаго отъ ранъ полученыхъ въ сраженiи подъ Горнымъ Дубнякомъ 12-го октября 1877-го года. Садовец Намира се на централния площад

43°18′27.9″ с. ш. 24°21′01.4″ и. д. / 43.30775° с. ш. 24.350389° и. д.

Паметник Садовец Телишкото 2.jpg Паметник на неизвестни гвардейци Въ памятъ русскихъ войновъ павшихъ въ Освободительную войну 1877/78 году. Садовец Намира се 3 км северозападно от селото, в местността Телишкото

43°20′03.6″ с. ш. 24°19′01.6″ и. д. / 43.334333° с. ш. 24.317111° и. д.

Паметник Телиш2.jpg Братска могила на офицерите от Лейб-гвардейски егерски полк полковник Отон Карлович Мебес, капитан Павел Николаевич Базилевский II, поручици Михаил Николаевич Перепелицин, Лев Петрович Кашеренинов, подпоручици Николай Константинович Шилдбах, Александър Павлович Романов, Оскар Фридрихович фон-Смит, прапорщик Брор-Густав Йоханович Гресбек и 674 подофицери и нисши чинове Братская могила офицеровъ и нижнихъ чиновъ Лейбгвардiи Егерскаго полка павшихъ 12- октября 1877 г.

Убиты: Флигель адьютантъ полковникъ Отто Карловичъ Мебесъ, капитанъ П. Н. Базилевскiй 2-й, поручики М. Н. Перепелицынъ 2-й и Л. П. Кашериновъ.

Убиты: подпоручики А. П. Романовъ, Ник. Конс. Шильдбахъ, прапорщикъ Броръ Густ. Гресбекъ. Умеръ отъ ранъ подпоручикъ Оскаръ Феодоровичъ Смиттъ.

Убито: Унтер-офицеровъ и нижниъ чиновъ 674

Телиш Намира се 0,6 км източно от селото, в големия редут

43°19′35.8″ с. ш. 24°16′05.9″ и. д. / 43.326611° с. ш. 24.268306° и. д.

Паметник Телиш23.jpg Надгробна плоча на бомбардир Симеон Антимов и канонир Кузма Пашкевов от 3-та батарея на 1-ва Лейб-гвардейска артилерийска бригада Здѣсь погребенiй 3-ой батарей Л. Гв. 1-ой Артиллерийской бригады бомбардир Симеонъ Антимовъ и канониръ Кузьма Пашковъ умершихъ отъ ранъ получени въ сражение подъ Телишемъ 12-го октября 1877 года. Телиш Намира се 0.6 км източно от селото, в големия редут

43°19′35.4″ с. ш. 24°16′06.1″ и. д. / 43.3265° с. ш. 24.268361° и. д.

Костница Егерски полк1.jpg Две от общо четири братски могили на 674 нисши чина от Лейб-гвардейски егерски полк Братская могила нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардiи Егерскаго полка павшихъ за освобожденiе Болгарiи 12 октября 1877 года при селенiи Телишъ. Телиш Намират се 0.7 км източно от селото, в големия редут

43°19′31.9″ с. ш. 24°16′13.3″ и. д. / 43.325528° с. ш. 24.270361° и. д.

Костница Егерски полк12.jpg Две от общо четири братски могили на 674 нисши чина от Лейб-гвардейски егерски полк Братская могила нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардiи Егерскаго полка павшихъ за освобожденiе Болгарiи 12 октября 1877 года при селенiи Телишъ. Телиш Намират се 0.7 км източно от селото, в големия редут

43°19′33.2″ с. ш. 24°16′16.2″ и. д. / 43.325889° с. ш. 24.271167° и. д.

Паметници от Обсадата на Плевен
Паметник Георги Бажин село Българене5.jpg Паметник на щабс-капитан Георгий Бажин от 5-та батарея на 2-ра артилерийска бригада, починал от болест на 12 септември 1877 г. в лазарета край с. Българене[11] Штабсъ капитанъ 2-ой артиллерiйской бригады Георгiй Бажин умеръ 12 сентября 1877 года. Българене Намира се в двора на църква „Свето Възнесение“ до олтара

43°26′34″ с. ш. 25°04′57″ и. д. / 43.442778° с. ш. 25.0825° и. д.

Паметна плоча офицери Горна Митрополия2.jpg Паметна плоча на офицерите от 9-ти Сибирски гренадирски полк майор Константин Лихачев, поручик Иван Пашкевич, подпоручик Борис Горшков, прапорщик Николай Контарев, прапорщик Виктор Мишковский, от 10-ти Малоросийски гренадирски полк майор Александър Манассеин, капитан Николай Тараткевич, щабс-капитан Николай Кутузов, поручик Александър Тимашев, от 12-ти Астрахански гренадирски полк щабс-капитан Алексей Кульман, загинали на 28 ноември 1877 г. и погребани северно от олтара на църква „Света Троица“[12] Паметна плоча на офицерите от 9-и Сибирски гренадирски полк майор Константин Лихачев, поручик Иван Пашкевич, подпоручик Борис Горшков, прапорщик Николай Контарев, прапорщик Виктор Мишковский, от 10-и Малоросийски гренадирски полк майор Александър Манассеин, капитан Николай Тараткевич, щабс-капитан Николай Кутузов, поручик Александър Тимашев, от 12-и Астрахански гренадирски полк щабс-капитан Алексей Кульман, загинали на 10 декември 1877 г. (стар стил 28 ноември 1877 г.) и погребани в двора на храм „Света Троица“. Горна Митрополия Намира се на южната стена на църква „Света Троица“. Гробът е от северната страна на олтара

43°27′44.1″ с. ш. 24°27′42.3″ и. д. / 43.46225° с. ш. 24.46175° и. д.

Могила на прапорщик Андрей Василиевич Петров от 20-ти Галицки полк, починал от треска на 21 септември 1877 г.[13] Могила прапорщика 20 пехотнаго Галицкаго полка Андрея Васильевича Петрова Умершаго 21 сентября 1877 г. на позиціи подъ Плевною Гривица Намира се 3 км южно от селото, в местността Чинговско бранище

43°24′13.8″ с. ш. 24°40′59.4″ и. д. / 43.403833° с. ш. 24.683167° и. д.

18 Вологодски полк Долна.jpg Братска могила на 12 нисши чина от 18-ти Вологодски полк и 1 канонир от 6-та батарея на 5-та Артилерийска бригада Братская могила 12 нижнимъ чинамъ 18 пѣхотнаго Вологодскаго полка Его Королевскаго Высочества принца Оранскаго полка и 1 канониру 6 батареи 5 артиллерiйской бригады повшимъ въ дѣлѣѣ подъ Плевно 28 ноября 1877 года. Долна Митрополия Намира се 0.5 км южно от града, в гробището

43°27′43.1″ с. ш. 24°31′03.4″ и. д. / 43.461972° с. ш. 24.517611° и. д.

Паметник 2 гренадирска дивизия1.jpg Братска могила на 38 нисши чина от 2-ра гренадирска дивизия и 7 нисши чина от 2-ра гренадирска артилерийска бригада, починали от раните си в лазарета Тук се съхраняват костите на 45 войни от 2-ра Гренадерска дивизия и от 2-ра Гренадерска артилерийска бригада, починали от раните си в лазарета – с. Д. Дъбник през ноември – декември 1877 година. Долни Дъбник Намира се западно от града в парка на мястото на лазарета

43°24′34.8″ с. ш. 24°25′35.1″ и. д. / 43.409667° с. ш. 24.426417° и. д.

Щабс капитан Иван Доброволски1.jpg Паметник на щабс-капитан Иван Доброволский от 123-ти Козловски полк, починал на 1 декември 1877 г. Козловскаго 123 полка штабсъ капитанъ Иванъ Павловичъ Доброволскiй умеръ 1.-го декабря 1877 года. Згалево Намира се в южната част на селото, в местността Старите гробища

43°22′26″ с. ш. 24°48′09″ и. д. / 43.373889° с. ш. 24.8025° и. д.

Алексей Доброволски6.jpg Паметник на полковник Алексей Доброволский от 9-ти драгунски Казански полк, убит на 16 октомври при с. Долни Дъбник Памятник полковнику 9-го драгунского Казанского полка Алексею Добровольскому, убитому 16 декября 1877 года Крушовица Намира се западно в селското гробище

43°21′06.9″ с. ш. 24°24′37.7″ и. д. / 43.351917° с. ш. 24.410472° и. д.

Паметник Лейбгвардейски Волински полк1.jpg Паметник на нисши чинове от Лейб-гвардейски Волински полк Братская могила нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардiи Волинскаго полка убитыхъ во время осады г. Плевно съ 12 октября по 28 ноября 1877 г. Търнене Намира се 0.5 км североизточно от селото, в местността Чуката

43°23′32″ с. ш. 24°30′51.4″ и. д. / 43.392222° с. ш. 24.514278° и. д.

Паметник в Ясен3.jpg Паметник на руските войски освободили град Плевен на 28 ноември 1877 г. Въ царствованiе россiйскаго императора Александра II под начальствомъ его императорсаго высочества Великаго княза Николая Николаевича Старшаго, Принца Карла Румынскаго и Генералъ-Адъютанта Тотлебена 8-го и 18-го Iюля и 30-го Августа 1877 года. Сраженiе подь Плевной. 12-го Октября бой у Горнаго Дубняка и Телиша. – 28-го Ноября. Сдача армiи Османа паши.

В ДѢЛАХЪ УЧАСТОВАЛИ:

ПОЛКИ Л.-Гв.: Преобаженскiй, Семеновскiй, Измайловскiй, Егерскiй, Московскiй, Гренадерскiй, Павловскiй, Финляндскiй, Литовскiй, Волынскiй; Гв. стрѣлковая бригада и Л.-Гв. Саперный бат. Конно-гренадерскiй, Уланскiй, Драгунскiй, Гыусарскiй. Его величества полки, дивизiонъ казачьяго Его величества полка, 1-й и 2-й Кубанскiе каз. эск. Уланскiй Его величества пи Гродненскiй гусарскiй полки. Л.-Гв. 1-я, 2 и 3 гвард. и гренад. арт. бригады и 2-я, 3, 5 и 6 Донскiя Л.-Гв. конно-арт. батареи. Гренадерскiе полки: Кексгольмскiй, С.-Петербургскiй, Киевскiй, Таврическiй, Самогидскiй, Московскiй, Сибирскiй, Малороссiйскiй, Фанагорiйскiй и АСтраханскiй. Пѣхотные полки: Калужскiй, Либавскiй, Ревельскiй, Эстляндскiй, Староингерманландскiй, Архангелогородскiй, Вологодскiй, Костромскiй, Галицкiй, Владимiрскiй, Суздальскiй, Углицкiй, Казанскiй, Ярославскiй, Шуйскiй, Коломенскiй, Серпуховскiй, Пензенскiй, Тамбовскiй, Козловскiй, Воронежскiй, Курскiй и Рылскiй. Кавалерiйскiе полки: Екатеринославскiй, Астраханскiй, Казанскiи и Рыжскiй драгунскiе; Харьковскiй Бугскiй, и Чугуевскiй уланскiе; Марiопульскiй и Кiевскiй гусарскiе; Донскiе казачьи полки № 4, 9, 21, 26, 34 и 38 и Кавказкая казачья бригада. Артиллерiя: 2 и 3 Гренад. арт. бригады; 2, 5, 16, 30, 31 и 32 арт. бригады; 1, 3, 5 и 6 батареи 3-й бригады. 7-я, 8, 16 и 18 конно-арт. бат. 2-я, 7, 8, 10, 15, 16 и 19 Донскiя конно-арт.бат. и Донская конно-горная № 1 батарея. 3 и 4 саперные бат. 1-я роты 5 и 6 сапернаго бат.; 3 понтонный бат. и отдѣленiя 3, 5 и 6 военно-телеграфныхъ парковъ.

Ясен Намира се 2 км източно от селото, на високия десен бряг на р. Вит до стария каменен мост, където е пленен Осман паша

43°25′52.9″ с. ш. 24°33′00.5″ и. д. / 43.431361° с. ш. 24.550139° и. д.

Паметници на признателността
Панорама Плевенска епопея 1877.jpg Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ Плевен Открита е на 10 декември 1977 г. за 100 годишнината от Освобождението на Плевен. Намира се в района на Скобелев парк до редута Кованлък

43°23′55.5″ с. ш. 24°36′20″ и. д. / 43.39875° с. ш. 24.605556° и. д.

Костница Скобелев парк.jpg Братска могила костница на загиналите руски войни от отряда на генерал Скобелев по време на Третата атака на Плевен Плевен Построена е през периода 1904 – 1907 г. в центъра на Скобелев парк до редута Исса ага

43°23′57.2″ с. ш. 24°36′41.5″ и. д. / 43.399222° с. ш. 24.611528° и. д.

Плевен център.jpg Параклис-мавзолей „Свети Георги“ съхраняващ костите на загинали руски войни Плочи с имената на всички руски подразделения, имената на загиналите руски офицери и броя на убитите нисши чинове за освобождението на града Плевен Построена е през периода 1903 – 1907 г. на площада в центъра на града

43°24′27.1″ с. ш. 24°37′10.2″ и. д. / 43.407528° с. ш. 24.6195° и. д.

Къща музей Плевен.jpg Къща-музей „Цар Освободител Александър II“, в която на 11 декември 1877 г. е посрещнат руския цар, а от 12 до 22 декември 1877 г. в нея работи първият губернатор на Плевен – генерал Скобелев КЪЩА-МУЗЕЙ

ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР II

Плевен Намира се на ул. „Васил Левски“

43°24′43″ с. ш. 24°36′59″ и. д. / 43.411944° с. ш. 24.616389° и. д.

Паметник Цар Освободител Александър II.jpg Бюст-паметник на цар Александър II Николаевич ИМПЕРАТОР

АЛЕКСАНДЪР II

1818 – 1881

Плевен Намира се в парка на къща-музей „Цар Освободител Александър II“

43°24′43.7″ с. ш. 24°37′00.3″ и. д. / 43.412139° с. ш. 24.61675° и. д.

Паметник Николай Николаевич1.jpg Бюст-паметник на Великия княз Николай Николаевич, Главнокомандващ руската армия ВЕЛИК КНЯЗ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1831 – 1891

Плевен Намира се в парка на къща-музей „Цар Освободител Александър II“

43°24′43.7″ с. ш. 24°37′00.3″ и. д. / 43.412139° с. ш. 24.61675° и. д.

Паметник генерал Тотлебен 01.jpg Бюст-паметник на генерал-лейтенант Едуард Иванович Тотлебен ГЕНЕРАЛ

ЕДУАРД ИВАНОВИЧ

ТОТЛЕБЕН

1818 – 1884

Плевен Намира се в парка на къща-музей „Цар Освободител Александър II“

43°24′43.7″ с. ш. 24°37′00.3″ и. д. / 43.412139° с. ш. 24.61675° и. д.

Паметник Скобелев5.jpg Бюст паметник на генерал-лейтенант Михаил Скобелев ГЕНЕРАЛ

МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ

1843 – 1882

Плевен Намира се в парка на къща-музей „Цар Освободител Александър II“

43°24′42.5″ с. ш. 24°36′59.6″ и. д. / 43.411806° с. ш. 24.616556° и. д.

Паметник Скобелев6.jpg Бюст-паметник на генерал-лейтенант Михаил Скобелев ГЕНЕРАЛ

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

СКОБЕЛЕВ

1843 – 1882

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°24′00″ с. ш. 24°36′48″ и. д. / 43.4° с. ш. 24.613333° и. д.

Паметник Пирогов12.jpg Паметник на доктор Николай Иванович Пирогов ПИРОГОВ

Николай Иванович

1810 – 1881

Плевен Намира се в Скобелев парк

43°23′55.6″ с. ш. 24°36′29.7″ и. д. / 43.398778° с. ш. 24.60825° и. д.

Тотлебен3.jpg Паметник на генерал-лейтенат Едуард Тотлебен с паметна плоча на мястото на бента на река Тученишка построен от него През ноември 1877 г. при обсадата на Плевен руската войска осъществи плана на талантливия инженер генерал Тотлебен като прегради Тученишката и Гривишката реки. След завиряването преградата бе взривена. В стремителния си бяг водната стихия унищожи над 25 воденици-караджейки и складираните там храни за обсадената турска армия. Капитулацията на Осман-паша се ускори. Сега този вал е символ на вечната и животворна българо-руска дружба. Плевен Намира се до пътя при малкия язовир в парк Кайлъка

43°21′25.6″ с. ш. 24°38′06.8″ и. д. / 43.357111° с. ш. 24.635222° и. д.

Паметник Скобелев3.jpg Паметник на генерал-лейтенант Михаил Скобелев генеррал-лейтенанту

МИХАИЛУ ДМИТРИЕВИЧУ

СКОБЕЛЕВ

Плевен Намира се пред Художествена галерия „Илия Бешков“

43°24′12.9″ с. ш. 24°37′00.5″ и. д. / 43.403583° с. ш. 24.616806° и. д.

Паметник Донска казаци2.jpg Паметник „Донски казаци“, изграден на мястото, където на 23 юни 1877 г. в Плевен влизат 38 казаци от 6-та сотня на 30-ти Донска казашки полк с командир есаул Афанасиев 1877 – 1977 Плевен Намира се на пътя Плевен – Русе. Открит е на 10 декември 1977 г. Автори са скулпторът Слави Дончев, архитект Георги Ковачев и Атанас Петров

43°24′45.5″ с. ш. 24°08′00.5″ и. д. / 43.412639° с. ш. 24.133472° и. д.

Паметник Скобелев отряд2.jpg Паметник „Скобелев отряд“, изграден в района на „Зелените възвишения“, където е действал по време на третата атака на Плевен отряда на генерал Скобелев Плевен Намира се на пътя Плевен – Ловеч

43°22′37.1″ с. ш. 24°36′54.9″ и. д. / 43.376972° с. ш. 24.61525° и. д.

Паметник Победа Плевен2.jpg Паметник „Победа“, изграден в близост до мястото където на 28 ноември 1877 г. е разбита в битката при Долна Митрополия армията на Осман паша 10 XII 1877 Плевен Намира се на пътя Плевен – София

43°25′27.6″ с. ш. 24°29′50.6″ и. д. / 43.424333° с. ш. 24.497389° и. д.

Паметник Гурко11.jpg Барелеф на генерал Йосиф Гурко, командир на руския отряд в битката при Горни Дъбник генерал

Йосиф Владимирович

ГУРКО

1828 – 1901

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′57.6″ с. ш. 24°20′34.6″ и. д. / 43.366° с. ш. 24.342944° и. д.

Паметник Ожаровски11.jpg Барелеф на полковник Николай Ожаровски, батальонен командир в Лейб-гвардейски Финландски полк, убит на 12 октомври 1877 г. в битката при Горни Дъбник полковник

Николай Феодорович

ОЖАРОВСКИ

1844 – 1877

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′57.6″ с. ш. 24°20′34.6″ и. д. / 43.366° с. ш. 24.342944° и. д.

Паметник Прокопе11.jpg Барелеф на полковник Елмар Прокопе, батальонен командир в Лейб-гвардейски Финландски полксмъртоносно ранен на 12 октомври 1877 г. в битката при Горни Дъбник полковник

Ельмар Феодорович

ПРОКОПЕ

1841 – 1877

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′57.6″ с. ш. 24°20′34.6″ и. д. / 43.366° с. ш. 24.342944° и. д.

Паметник Рунов11.jpg Барелеф на полковник Константин Рунов, батальонен командир в Лейб-гвардейски Павловски полк, смъртоносно ранен на 12 октомври 1877 г. в битката при Горни Дъбник полковник

Константин Алексеевич

РУНОВ

1839 – 1877

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′57.6″ с. ш. 24°20′34.6″ и. д. / 43.366° с. ш. 24.342944° и. д.

Паметник Пороженко11.jpg Барелеф на поручик Николай Пороженко, адютант на 1-ви батальон от Лейб-гвардейски Финландски полк, убит на 12 октомври 1877 г. в битката при Горни Дъбник поручик

Николай Николаевич

ПОРОЖЕНКО

1854 – 1877

Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′57.6″ с. ш. 24°20′34.6″ и. д. / 43.366° с. ш. 24.342944° и. д.

Паметник генерал Лавров1.jpg Паметна плоча на генерал-майор Василий Лавров, командир на Лейб-гвардейски Финландски полк убит на 12 октомври 1877 г. в битката при Горни Дъбник Генерал Лавров Горни Дъбник Намира се в парк-музей „Генерал Н.В. Лавров“

43°21′46.7″ с. ш. 24°20′18.7″ и. д. / 43.362972° с. ш. 24.338528° и. д.

Бент Гривица5.jpg Паметна плоча на мястото на бента на река Гривишка, построен от генерал-лейтенант Едуард Тотлебен През ноември 1877 г. при обсадата на Плевен руската войска осъществи плана на талантливия инженер генерал Тотлебен като прегради Тученишката и Гривишката реки. След завиряването преградата бе взривена. В стремителния си бяг водната стихия унищожи над 25 воденици-караджейки и складираните там храни за обсадената турска армия. Капитулацията на Осман-паша се ускори. Сега този вал е символ на вечната и животворна българо-руска дружба. Гривица Намира се югозападно до пътя при бента на река Гривишка

43°24′35″ с. ш. 24°41′21.5″ и. д. / 43.409722° с. ш. 24.689306° и. д.

Къща музей Пордим1.jpg Къща музей „Велик княз Николай Николаевич“, главна квартира на княз Николай Николаевич и император Александър ІІ от 26 октомври до 15 декември 1877 г. Къща музей „Велик княз Николай Николаевич“ Пордим Намира се в центъра на града

43°22′38.3″ с. ш. 24°50′41.7″ и. д. / 43.377306° с. ш. 24.844917° и. д.

ИзточнициРедактиране

 1. Братская могила 93 нижним чинам 20-го Пехотного Галицкого полка, павшим при с. Вубе (близ Никополя) 2-го и 3-го июля 1877 г. Фотография, 1878 г.. //
 2. Могилы воинов, погибших во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 г.: Серия фотографий, 6 л., 1878 г.. //
 3. Братская могила 45-ти нижним чинам 18-го пехотного Вологодского полка офицерам капитану Чуть и прапорщику Андриевскому, павших в деле под Никополем 3 июля 1877 года Фотография, 1878 г.. //
 4. Могилы воинов, погибших во время русско-турецкой войны 1877-1878: Серия фотографий, 6 л.. //
 5. издание Военно-исторической комиссии Главнаго штаба. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Санкт-Петербург, Вып. 32, 1902 г., стр. 66. //
 6. издание Военно-исторической комиссии Главнаго штаба. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Санкт-Петербург, Вып. 32, 1902 г., стр. 369. //
 7. Могилы воинов, погибших во время русско-турецкой войны 1877-1878, Серия фотографий, 1878 - 6 л.. //
 8. издание Военно-исторической комиссии Главнаго штаба. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Санкт-Петербург, Вып. 32, 1902 г., стр. 214. //
 9. ч. 1. П. Вороновым и В. Бутовским, ч. 2 И. Вальбергом и Н. Кареповым. История лейб-гвардии Павловского полка 1790-1890, Санкт-Петербург, 1890, стр. 331. //
 10. Фон-Вендт. Хронологический очерк участия Лейб-гвардии 3-го стрелкового Финского батальона в кампании против Турок 1877-78 г., Хелзинки, 1881 г., стр.80, прил.1. //
 11. издание Военно-исторической комиссии Главнаго штаба. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Санкт-Петербург, Вып. 90, ч. 1, 1911 г., стр. 110. //
 12. Вакх Васильевич Гурьев. Письма священника с похода 1877-1878 гг. Москва, 1883, стр. 77 – 79. //
 13. издание Военно-исторической комиссии Главнаго штаба. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Санкт-Петербург, Журнал военных действий IX Армейского корпуса, 1898 г. стр. 319. //