Ръководител на проекти

Ръководителят на проекта е човекът, който носи властта и отговорността за един проект. Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта.

Официалното наименование според „Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България“ е „Управител (мениджър), проект“, код на длъжността 1319-3002

ОтговорностиРедактиране

Работата на ръководителя на проекта се смята за много трудна и всеобхватна, затова и такъв вид специалисти са много търсени и високо платени в цял свят. Този тип умения са особено важни и за всеки, който провежда самоинициативна дейност, в която са въвлечени и други. Успешният ръководител на проекти трябва да е проактивен, да предвижда рисковете и да ги посреща адекватно.

На практика ръководителят на проекти поема отговорността над проекта като цяло. За целта той трябва да изпълнява най-различни функции, част от които са:

  • Ръководство
  • Взимане на решения
  • Координация – да комуникира с всички участници в проекта "на техния език".
  • Договаряне
  • Разрешаване на проблеми
  • Контрол
  • Отчитане пред спонсорите

Както и останалите дейности около проекта, ръководителят може да реши да делегира всяка от тях, но в крайна сметка за него остава цялостната отговорност. В страни като България, където квалифицираните и надеждни кадри са много рядък и ценен ресурс, често изискване за ръководителите на проекти е да имат готовност лично да решат всяка подзадача от проекта или да осигурят бърз заместител на всеки подизпълнител.

Сертификати за ръководители на проектиРедактиране

Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) извършва сертифициране по управление на проекти за нива A, B, C и D. В България, сертифицирането за нива С и D се извършва от Българската асоциация по управление на проекти (БАУП) Американската организация PMI предлага авторитетния сертификат Project Management Professional. AMP Group администрира сертифицирането по метода за управление на проекти PRINCE2. Американската CompTIA е разработила свой сертификат Project+ за ИТ проекти.

Външни препраткиРедактиране