Рьонтгений

химичен елемент с атомен номер 111

Рьонтгений е химичен елемент със символ Rg, атомен номер 111 и принадлежащ към групата на благородните метали. Името идва от учения Вилхелм Рьонтген. Открит е от Зигурд Хофман през 1994 г.

Рьонтгений
ДармщатийРьонтгенийКоперниций
Au

Rg

(Uhp)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZРьонтгений, Rg, 111
Група, период, блок117d
Химическа серияпреходен метал (вероятно)
Електронна конфигурация[Rn] 5f14 6d9 7s2 (вероятно)
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 (вероятно)
CAS номер54386-24-2
Свойства на атома
Атомна маса[282] u
Атомен радиус138  pm (вероятно)
Ковалентен радиус121 pm (вероятно)
Степен на окисление5, 3, 1, −1 (вероятни)
Йонизационна енергияI: 1022,7 kJ/mol
II: 2074,4 kJ/mol
III: 3077,9 kJ/mol
IV: 4052,4 kJ/mol
(вероятни)
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество (вероятно)
Кристална структура
(вероятно)
кубична обемноцентрирана
Плътност28700 kg/m3 (вероятно)
История
Наименуванна Вилхелм Рьонтген
ОткритиеЦентър за изследване на тежки йони „Хелмхолц“ (GSI) (1994 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
272Rg синт. 0,002 сек. α 268Mt
274Rg синт. 0,012 сек. α 270Mt
278Rg синт. 0,004 сек. α 274Mt
279Rg синт. 0,09 сек. α 275Mt
280Rg синт. 4,6 сек. α 276Mt
281Rg синт. 17 сек. α (10 %) 277Mt
СД (90 %) разни
282Rg синт. 1,67 мин. α 278Mt