Отваря главното меню

САПАРД (от съкращението SAPARD на английското Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) е програма на Европейския съюз.

Предназначена е за подпомагане на развитието на селското стопанство и селските райони в страните от Централна и Източна Европа преди присъединяването им към ЕС.