Садок е син на тракийския цар Ситалк. Атиняните, надявайки се на военна помощ от Ситалк удостоили синът му Садок с атинско гражданство. През 430 пр.н.е. той заловил преминаващите през Тракия пратеници на Спарта и ги предал на атиняните.

Садок
Семейство
Баща Ситалк