Хотано-сакски език

(пренасочване от Сакски език)

Сакският език е мъртъв ирански език, разпространен някога на територията на Синдзян-уйгурския автономен регион в Китай. Изчезва към 10 век, изместен от тюркски езици. Името на народа, който го е говорил е записан на гръцки като Σάκαι, а на староперсийски като saka. В китайските източници се споменава за първи път през 2 век пр. Хр.

Хотано-сакски език
Страна мъртъв език
Регион Средна Азия
Говорещи изчезнал към 10 век
Писменост Брахми
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Индоирански
..-Ирански
...-Източноирански
....-Югоизточни ирански
.....→Сакски
В бр. #15 на Етнолог липсва запис за езика.
Предложената систематизация е примерна.
Официално положение
Официален в -
Регулатор -
Кодове
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 kho

Текстове на ирански език са открити в началото на 20 век в района на Източен Туркестан. Сравнението с изрази и думи от езика на индийските саки или „индийските скити“ (1 век пр. Хр. – 3 век сл. Хр.) установява, че този език е в действителност сакски.

ПисменостРедактиране

Използва се широко разпространеното в Средна Азия през този период индийско сричково писмо брахми, пригодено към фонетичните особености на сакския език.

ДиалектиРедактиране

Дели се на два диалекта, условно наречени на градовете, където са намерени текстови образци.

  • хотано-сакски – засвидетелстван в будистки текстове (най-вече преводи от санскрит), намерени в манастирите и пещерите около гр. Хотан на юг от Кашгар.
  • тумхуко-сакски – засвидетелстван в един-единствен ръкопис, намерен в Тумхук на север от Кашгар.

Контакти с други езициРедактиране

Сакският език е посредник между санскрит и тохарските езици, както и между санскрит и староуйгурския език, особено в областта на будистките религиозни понятия.

Допълнителна литератураРедактиране

  • Emmerick, R. E. (Ed.): The Book of Zambasta. A Khotanese poem on Buddhism, ed. and translated, London 1968.
  • Emmerick, Ronald E.: Khotanese and Tumsuqese, in: Compendium Linguarum Iranicarum, 204-229, Hrsg. von Rüdiger Schmitt, Wiesbaden 1989.
  • Emmerick, Ronald E.: A Guide to the Literature of Khotan, Tokyo 1992.
  • Emmerick, R. E., & Pulleyblank, E. G. A Chinese text in Central Asian Brahmi script: new evidence for the pronunciation of Late Middle Chinese and Khotanese. Roma: Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1993.
  • Lüders, Heinrich: Die Sakas und die 'nordarische' Sprache, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1913, 406-427.