Самоковска котловина

котловина в България

Самоковската котловина е котловина в Западна България, Софийска област, част от Краищенско-Тунджанската физико-географската зона.

Самоковската котловина
Изглед от Боровец на север към Самоковската котловина
Изглед от Боровец на север към Самоковската котловина
Relief Map of Bulgaria.jpg
42.3381° с. ш. 23.5597° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение Западна България
Надм. височина 950 m
Дължина 55 km
Ширина 10 km
Площ 185 кm2
Инфраструктура
Селища Самоков
Пътища Републикански път II-62 и II-82
Bulgaria geographic map Samokovvalley bg.svg

Географска характеристикаРедактиране

Географско полжение, граници, големинаРедактиране

Котловината е разположена между планините Рила (на юг), Верила (на запад), Витоша (на северозапад), Плана (на север) и Шипочански рид, част от Ихтиманска Средна гора (на изток). На север чрез Панчаревският пролом на река Искър се свързва със Софийската котловина. На северозапад чрез седловината Бука преслап (1090 м) се свързва с Радомирската котловина, на югозапад чрез Клисурската седловина (1025 м) – с Дупнишката котловина, а на югоизток чрез Боровецката седловина се свързва с Костенецко-Долнобанската котловина.

 
Изглед от Боровец на север към Самоковската котловина (център и ляво) и Костенецко-Долнобанската котловина (вдясно), разделени от рида Шумнатица.

Има неправилна форма наподобяваща изпъкнала на югоизток дъга с дължина от 55 км и максимална ширина 10 км. Площта ѝ е около 185 км2, а средната ѝ надморска височина 950 м, което я прави една от най-високите котловини в България. Състои се от западна – Палакарийска, и източна – Искърска част. Западната част има посока северозапад-югоизток, а източната север-юг. Искърската (Източна) част се състои от Горно и Долно Самоковско поле, свързани помежду си чрез късия Калковски пролом. В момента Долното Самоковско поле е залято от водите на язовир „Искър“.

Геоложки строежРедактиране

Котловината е образувана през неоген-кватернера в резултата на потъване по околните разседи. През плиоцена част от нея представлява сладководно езеро. През кватернера се запълва с мощни алувиални и речно-ледникови наноси с рилски произход.

Климат, води, почвиРедактиране

Климатът на котловината е типично умереноконтинентален с планинско влияние. Средна годишна температура 7,3 °C, средна януарска -3,4 °C, средна юлска 17,3 °C. Средна годишна валежна сума 653 мм. Отводнява се от река Искър и притоците ѝ Палакария (ляв) и Шипочаница (десен). Преобладаващата почвена покривка е представена от алувиално-ливадни почви. Има благоприятни условия за отглеждане на по-студеноустойчиви земеделски култури – зърнени храни, лен, картофи, овощия. Развито животновъдство.

СелищаРедактиране

В котловината и по нейната периферия с оградните планини са разположени 1 град Самоков и 13 села: Алино, Белчин, Белчински бани, Доспей, Драгушиново, Злокучене, Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Широки дол и Ярлово.

ТранспортРедактиране

През котловината в различни направления преминават участъци от 5 пътя от Републиканската пътна мрежа:

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране