Сандилх (гръцки: Ζάνδιλ, Ζάνδιλχος) е хан на прабългарите утигури.

Сандилх
хан на утигурите
Роден
Починал

Византия подкупва Сандилх да нападне в гръб родствените му прабългари кутригури, докато основните им сили са заети с опустошаване на византийските територии на Балканите. Утигурите побеждават и освобождават много от пленените византийци, които се завръщат по родните домове. Част от разбитите кутригури се заселват в Тракия с разрешение на византийския император.

Утигур хан на утигурите (ок.540 – ок.560) Худбард