Сапрофит е организъм, който използва за храна разлагаща се материя от умрели животни или растения. Сапрофитите имат сапрофитно хранене.