Саркофагът е погребален ковчег, изработен от камък,[1] често обрисуван или украсен с различни орнаменти. При фараоните тези орнаменти представлявали събития от живота им. Широко използван в Древен Египет при погребенията на аристокрацията или фараоните. Терминът идва от гръцката дума σαρκός, която означава плът, и φάγοςкойто яде. Мъртвият бил полаган с балсамирано тяло, увито в специален плат, за да не изгнива тялото.

Саркофаг от Марцианопол, Музей на мозайките
Саркофагът „Амазономахия“ в Археологическия музей в Солун