Светлана Бурлак

Светла̀на Анато̀лиевна Бурла̀к (род. на 12 юни 1969 г.) е руски лингвист, индоевропеист и автор на трудове по компаративистика и по произхода на човешкия език. От 1995 до 2006 г. играе „Какво? Къде? Кога?“ в отбора на Иля Иткин.

Светлана Бурлак
руски езиковед
Родена
12 юни 1969 г. (53 г.)
Научна дейност
Област Лингвистика

Доктор на филологическите науки от 2013 г., старши научен сътрудник на Института по ориенталистика на РАН, специалист по тохарските езици. Автор на многобройни лингвистични задачи, учебници и научнопопулярни публикации, един от постоянните преподаватели на Лятната лингвистична школа и Лятната екологична школа. С. А. Бурлак е професор на Руска академия на науките (2015).

Завършила е отделението по теоретична и приложна лингвистика на филологическия факултет на МГУ през 1991 г. От 1996 г. чете курс от лекции „Увод в сравнително-историческото езикознание“ пред студентите от отделението по теоретична и приложна лингвистика на филологическия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов“. С. А. Бурлак е автор на около 40 научни труда, в т.ч. монографията „Историческа фонетика на тохарските езици“ и учебника „Сравнително-историческо езикознание“ (съвместно с С. А. Старостин).