Светлан Бъчваров

Проф. д.т.н.инж. Светлан Живков Бъчваров е български учен керамик.

Светлан Бъчваров
български керамик
Роден
27 юни 1924 г.
Починал
28 март 2013 г.
София, България

Националност Флаг на България България
Научна дейност
Област керамика
Prof. Bachvarov.jpg

БиографияРедактиране

Светлан Бъчваров е роден на 27 юни 1924 г. в София в семейството на Живко Бъчваров, гл.счетоводител на керамичен завод „Изида“. Чичо на Живко Бъчваров е проф. Марин Бъчваров.

Завършва с пълно отличие Втора мъжка гимназия през 1943 г. Отбива военната си служба в ШЗО. През 1945 г. е редовен студент в първия випуск на новооткрития отдел по индустриална химия към машинния факултет на Държавната политехника. Междувременно семейството му е изселено от София в с. Елисейна и когато е в осми семестър е изключен от Политехниката. По-късно е възстановен и завършва висшето си образование с отличен успех през 1952 г. по специалността „керамика“. Дипломната му работа, разработена под научното ръководство на инж. Енчо Герасимов, е на тема: „Изследване върху получаването на термоустойчив порцелан“.

Трудовата си дейност започва като технолог и началник на химическата лаборатория в ДИП „Изида“, след което е назначен като химик в Централната лаборатория към ДИО „Порцеланова, фаянсова и стъкларска индустрия“. През 1957 г. след спечелен конкурс, е назначен за асистент по керамика в катедра „Технология на силикатите“ към ХТИ. През 1960 г. е старши асистент, а през 1963 г. – главен асистент в катедрата. Специализира в Московския химикотехнологичен институт през 1963 – 1964 г. През 1965 г., след успешна защита на дисертация на тема: „Върху получаването на форстеритови огнеупори от местни суровини“ му е присъдена научната степен „кандидат на техническите науки“. През 1968 г. е избран за доцент по „Технология на керамичните изделия“, а през 1983 г., след защита на дисертация на тема: „Изследвания върху състава и свойствата на керамичните глазури“, му е присъдена научна степен „доктор на техническите науки“. В периода 1975 – 1977 г. е хоноруван преподавател по „Керамична технология“ във ВИИИ „Николай Павлович“. През 1985 г. е избран за професор в катедра „Технология на силикатите“ във ВХТИ. От 1997 г. до 2000 г. е член на химическата комисия към ВАК. В Българския институт по стандартизация е бил експерт и председател на Техническия комитет по стъкло и керамика.

Научната дейност на Светлан Бъчваров обхваща почти всички раздели на керамиката – строителна, фина, техническа, огнеупори.

Автор и съавтор е на 170 научни публикации в България и в чужбина и на 30 авторски свидетелства, много от които са внедрени в практиката. Написал е много популярни статии в различни области – наука, образование, музика, политика. Научен ръководител е на 8 докторанта и 170 дипломанта. Преподава дисциплината „Технология на керамичните изделия“ и известно време – „Пещи и сушилни в силикатната промишленост“. През 1964 г. в съавторство с инж. Бойко Костов, инж. Бисерка Самунева и инж. Добринка Ставракева излиза „Ръководство за упражнения по технология на силикатите“. Съавтор е на проф. Енчо Герасимов в издадения през 1977 г. учебник по „Технология на керамичните изделия“. През 1971 г. в съавторство с инж. Стефан Стефанов излиза монографията „Глазури за керамични изделия“. Разширена и допълнена и със заглавие „Керамични глазури“ книгата е издадена в Германия в двуезичен текст (немски и английски), и в Италия. През 2003 г. авторски колектив под научната редакция на Светлан Бъчваров издава учебника „Технология на керамичните изделия и материали“.

Светлан Бъчваров е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“, медал „50 години Химикотехнологичен и металургичен университет“ и още много други отличия и грамоти от ВХТИ, ДСО „Стъкло и фина керамика“, и др.

Проф. Светлан Бъчваров умира на 28 март 2013 г. в София.

ИзточнициРедактиране

  • Иванка Хаджикочева – Бъчварова, проф. дтн. инж. Светлан Живков Бъчваров (биография, живот, творчество)
  • инж. Ив. Цанков – спомени за проф. Св. Бъчваров
  • инж. Ив. Велков – бележки и спомени за проф. Св. Б ъчваров
  • Димитър Бояджиев – бележки от разговори с проф. Св. Бъчваров и спомени за него.

Силикатна промишленост и строителни материали – доц. д.т.н. инж. Светлан Бъчваров