Световна организация за здраве на животните

Страни членуващи в организацията

Световната организация за здраве на животните е междуправителствена организация отговаряща за подобряването на здравето на животните по цял свят. Организацията е основана под името Международно бюро по епизоотии (на френски: Office International des Epizooties - OIE) на 25 януари 1924 г. в Париж.[1] Сегашното си име носи от 2003 г., но запазва употребата на оригиналния акроним (OIE). България е една от 28-те страни учредителки. С указ №21 от 20 април 1926 Цар Борис ІІІ обявява, че XXI Обикновено народно събрание е приело решение за одобряване на приетото в Париж решение за създаване на OIE. Към 2013 г. в организацията членуват 178 държави.[1]

Основите функции на OIE са:

  • да разработва принципи и методи за профилактика на заразните болести имащи международно значение
  • ветеринарно санитарните мерки при търговията с животни
  • диагностични методи
  • да следи епизоотичната обстановка по света и да информира своите членки

OIE събира информация за епизоотологичната обстановка на територията на страните членки. Организацията е създала списъци със заболявания, които подлежат на задължително обявяване от страните членки и съобразно това се вземат конкретни мерки за тяхното ограничаване, ограничаване на търговията, вноса, износа и транзита на животни. В списък А на OIE са включени заразни заболявания, които протичат остро, включително зоонози. В списък Б на OIE са включени паразитни и хронично протичащи заболявания. При възникване на заболявания от списък А държавата, на чиято територия е възникнало заболяването, е длъжна да изпрати до 24 часа информация до OIE, като за целта се попълва формуляр тип SR-1.

ИзточнициРедактиране

  1. а б World Organisation for Animal Health: About us. // Посетен на 2014.05.20. (на английски)

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране